خبرونه، راپورونه

سینما، هنر، فلم

د زیتون بانو مړینه

د زیتون بانو مړینه کیسه لیکواله، شاعره، ډرامه لیکونکې ژورنالسته او ښوونکې د پښتني مېرمنو د سختیو د نسل…

دا هم شته، بېلابیل

نو: سیاستمداران دغسې کوي

یوه تن روسي یهودي اسراییلو ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه ، د تللو په وخت کې د ګمرګ د تفتیش مامور دده د بکسې د پلټنې پر…

ساینس او ټکنالوژي

د ماشوم نړۍ

اروا پوهنه - ټولنیز علوم

روغتیا

الکول او پر بدن یې اغیزې

الکول له مشبوع او غیر مشبوع هایدروکاربونونو څخه ترکیب شوي دي او د کیمیاوي زهري موادو په ډله کې ډیر لوړ ارزښت لري…