چه زیبا! عبدالله عبدالله خواستار بررسی فساد و فحشا در ارگ شد

0 587

محمد یونس

امریکا

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه

 عبدالله با معشوقه اش

ضرب المثل عامیانه “پشک تحویلدار گوشت” چنین معنی میدهد که یک فرد فساد پیشه و بداخلاق و متجاوز به ناموس مردم و ماموران دولت مانند عبدالله عبدالله می خواهد که فساد اخلاق را  در ارگ مورد انتقاد قرار دهد.  چند روز قبل یکی از مشاوران سابق غنی به اسم حبیب الله احمدزی  فاش ساخت که “یک عده از مشاوران رئیس جمهور، وزیران و وکلای شورا در ترویج  فحشاء نقش دارند”. او ادعا دارد که یک عده از زنان هم  بر همین اساس به شورا راه یافتند. صحت وسقم این ادعا تا حال معلوم نشده است. سوال خلق گردیده که چرا حبیب الله احمدزی تا حال خاموش بوده و این فساد پیشگی ارگ را در زمان کارش افشا نساخته است. هر کسی که از وظیفه اش برطرف میشود، روی عقده حرف هائی میزند نه قبل بر آن. حنیف اتمر هم از همان جنس است.

نکتۀ دلچسپ درین حادثۀ شرم آور درین جاست که یکی از فاسد ترین افراد در دولت دست نشانده یعنی عبدالله عبدالله تقاضا نموده که موضوع فساد و فحشا در ارگ مورد تحقیق قرار گیرد. همه به یاد دارند وقتیکه عبدالله جان دو رگه وزیر خارجه بود، فساد پیشگی را در وزارت خارجه به اوج رسانده که حتا باالفعل در اطاق کارش با یک زن گیر آمد. عبدالله با همسر یکی از ماموران آورده از امریکا روابط غیر مشروع داشت و برای خوش گذرانی همسر مامور با غیرت را چند روز با خود به پنجشیر برد و سرش عیش نمود. بوی گنده این حادثه شرم آور فضای کابل را پیچاند و عبدالله هم از ترس رسوائی، شوهر با غیرت خانم رابه کانادا و بعد به فرانسه سفیر مقرر نمود. سفیر از مجبوریت خانم بداخلاق را طلاق داد و خودش کابل را ترک گفت. این خانم هرزه تا حال چندین بار ازدواج کرده و به بداخلاقی و فساد پیشگی معروف است. خدمت بزرگ این زن به شوهر دیپلماتش این بود که از برکت همبستر شدنش با عبدالله عبدالله، حداقل او را سفیر ساخت. خوشا به حال این شوهر.

عبدالله عبدالله خود یک همسر دارد که با فرزندانش در هند زندگی میکند. این فرومایه شب و روز مصروف عیش و نوش است. یکی دیگر از معشوقه هایش که عکس او را در بالا می بینید. این عکس  رسوائی بزرگی برای عبدالله خلق نمود که نزدیک بود که خانمش از او طلاق بگیرد، لاکن بنابر وساطت قانونی و دیگران، جدائی عبدالله با زنش صورت نگرفت و از فخریه بد نام ظاهراٌ دوری جست.

خوب ببینید که چه فردی خواستار تحقیق در موضوع ادعای فحشا در ارگ شده است! فردی که خود سرتا پا در پستی و فساد غرق است.

Leave A Reply