تعهد شفاهی طالبان مبنی بر آتش بس در روزهای عید

0 184

سید جمال اخگر _

گروه طالبان در نشست مسکو با برخی از چهره های سیاسی کشور در کنار این که بطور شفاهی تعهد کرده اند که در ایام عید سعید فطر آتش بس را مراعات می نمایند مگر از رسمی ساختن آن در روی کاغذ خود داری کرده اند.

هرچند به گفتۀ برخی از شرکت کننده گان در این نشست روی مسئله رعایت آتش بس در روزهای عید با طالبان به توافق دست نیافته اند اما گفته میشود که رهبران این گروه تعهد شفاهی مبنی بر رعایت آتش بس در ایام عید را کرده اند.

هرگاه این خبر موثق باشد از یک نگاه نویدی خوب برای هموطنان درددیده ما می باشد چون می توانند دستکم در ایام عید با خاطر آرام به ادای مراسم و مناسک دینی و دید و بازدید از اقارب خویش بپردازند.

در کنار این پهلوی دیگر خبر و پرسشی که به میان می آید این است که چرا گروه طالبان تهعد آتش بس را در روزهای عید بصورت شفاهی نموده اند اما حاضر به تائید کتبای آن نشده اند.

می خواهم پیرامون این موضوع نکاتی را بگونه ئ مقدمه بیان نمایم :

نخست این که گروه طالبان در واقع از چند طیف مختلف تشکیل گردیده است و ایجاب می کند تا به آنها اشارات کوتاه داشته باشم.

_طیف نخست آن عده از رهبران طالبان اند که همین اکنون در کشورهای خارجی با تمام ناز و نعمت همراه با فامیل های شان زندگی میکنند و دختران و پسران شان به شکل دیموکرات در آن کشورها گشت گذار و به تحصیل می پردازند اما بر عکس همین طیف اند که داد از جهاد و اسلامیت میزنند و عامل ناامنی ها و خونریزی ها در افغانستان می باشند.

این گروه در واقع مهره های خود فروخته ای هستند که حاضرند در مقابل پول و امکانات سرنوشت ملت را معامله کنند طوری که نشست شان با دشمن دیرینه ئ افغانستان (روسیه) مصداق این ادعای ماست.

_طیف دوم گروه طالبان آنعده از فرماندهان این گروه اند که در ولایت های مختلف کشور عملاً رهبری جنگ ها را بر عهده دارند. این طبقه از طالبان در کنار این که از رهبران و تمویل کننده های خارجی پول و امکانات دریافت می نمایند در قاچاق مواد مخدر، قاچاق معادن و قاچاق جنگلات کشور دست دارند و نیروی اجرایی طالبان را شکل دتده اند.

این طبقه در انجام اعمال دهشت افگنی عملاً دخیل اند و از این مدرک صاحب ثروت های هنگفت و زر اندوزی های فراوان شده اند.

_طیف سوم یا افراد عادی گروه طالبان آنانی اند که به صفت طعمه از آنها استفاده می شود و در واقع پیشمرگ های این گروه می باشند. این طبقه که در روستاهای دور افتاده کشور زندگی می کنند در اثر فشارهای وارده از سوی فرماندهان گروه طالبان از یکسو و از شدت بیکاری و فقر از سوی دیگر به صفوف طالبان روی آورده اند زیرا با جو شهرها آشنایی چندان ندارند و نمی توانند از زیر بار فرماندهان طالبان برون روند.

با توجه به آنچه گفته آمدیم رهبران گروه طالبان در نشست مسکو با کسب تجربه از عید رمضان سال گذشته و به دلیل این که در آتش بس سال پار شمار چشمگیری از افراد عادی گروه طالبان از صفوف آنان خارج و به زندگی مسالمت آمیز روی آورند اینبار تصمیم گرفتند تا عملاً اعلام آتش بس ندهند زیرا می دانند که در صورت اعلام رسمی آتش بس از سوی رهبری این گروه ممکن یکبار دیگر جمعیتی کلانی از جنگجویان خویش را از دست دهند.

بناءً ایجاب می کند تا در این زمینه شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و … به عنوان یک افزار همه شمول در کشور این پیام را برای آنعده از طالبانی که قصد خارج شدن از صفوف این گروه و انتخاب زندگی مسالمت آمیز را دارند این خبر را همرسانی کنند، تا باشد دستکم شاهد روی آوردن افراد رده پایین طالبان به زندگی صلح آمیز و تضعیف پایه های استخبارات مغرض در کشور مان باشیم.

Leave A Reply