دستور جدید طالبان

0 191

دستور جدید طالبان؛
طالبان برای تغذیۀ جنگ نامشروع، پول نامشروع می‌خواهند

طالبان با ارسال پیام‌های صورتی به تاجران آنان را از دستور تازۀ امارت خبر داده اند. در این پیام صورتی خطاب به تاجران گفته شده، از این پس ناگزیر هستند که از هر لاری مبلغ ۵۰۰۰ کلدار پاکستانی به این گروه بپردازند. در این پیام صورتی همچنان از تاجران افغان خواسته شده که باید حساب یک ماه اخیر خویش را نیز تصفیه نمایند، در غیر آن مسئولیت به دوش این گروه نخواهد بود.
ناامن سازی شاهراه‌ها به خصوص شاهراه‌های با اهمیت تجاری و ترانزیت از جمله تاکتیک‌های طالبان برای کسب عواید نامشروع است. طالبان برای کسب همین عاید نامشروع و تامین مصارف جنگی خویش از سال‌ها به اینسو برخی قسمت‌های ستراتیژیک شاهراه‌های کشور را ناامن کرده و گمرک‌های خویش را ایجاد نموده اند. شاهراه فراه – هرات، نیمروز – هرات، کندز – شیرخان بندر و برخی شاهراه‌های دیگر را شدیداً ناامن کرده و به صورت منظم محصول گمرک جمع‌آوری می‌کنند.
جنگجویان این گروه در اکثریت موارد راننده‌ها و تاجران را به پرداخت محصول گمرک وادار می‌سازند و آنان نیز ناگزیر اند که هم برای حکومت و هم برای طالبان پول بپردازند تا اجازۀ انتقال اموال را دریابند.
طالبان سال‌های قبل در مسیر شاهراه کابل – تورخم نیز از هر لاری‌های وارداتی و صادراتی تا ده هزار کلدار می‌گرفت، اما مدتی بود که دست از این کار برداشته بودند. حالا سرخط دریافته است که طالبان به تاجرانی که مال‌های پاکستانی را به کشور وارد می‌کنند، پیام‌های صوتی و متنی فرستاده و آنان را از فیصلۀ تازه امارت خویش خبر داده اند.
در فایل صوتی که نسخۀ آن به سرخط رسیده، شنیده می‌شود که طالبان گفته اند: «براساس فیصلۀ تازه امارت از این پیس ناگزیر هستید که از طریق شرکت‌های ترانسپورتی، از هر لاری ۵۰۰۰ کلدار پاکستانی بپردازید.»
در این پیام حتی به هر تاجر و شرکت‌ ترانسپورتی گفته شده که در طول یک ماه به چه مقدار اموال‌ پاکستانی و به چه تعداد لاری‌ به افغانستان وارد کرده اند. در پیام صوتی همچنان گفته شده که تاجران و شرکت‌های ترانسپورتی باید حساب‌های یک ماه قبل خویش را نیز تصفیه نمایند، در غیر آن اجازۀ وارد نمودن ‌اموال پاکستانی به افغانستان را نداشته و مسئولیت بی غوری به دوش آنان نخواهد بود.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در صحبت با سرخط هرچند از این موضوع اظهار بی خبری می‌کند، ولی می‌افزاید که طالبان هم اکنون در اکثریت شاهراه‌های کشور از نزد تاجران و شرکت‌های ترانسپورتی تحت نام محصول گمرک پول می‌گیرد. عطاالله خوگیاڼی، سخنگوی مقام ولایت ننگرهار با تماس‌های مکرر حاضر به صحبت در این مورد نشد.
هم اکنون طالبان در گمرکی که در فراه ایجاد نموده اند، از هر لاری که اموال ایرانی را به داخل کشور می‌آورند تا بیشتر از ۳۵ هزار افغانی محصول ‌می‌گیرد. ماه‌های پیش زمانی که موضوع گرفتن محصول گمرک توسط طالبان در این شاهراه جدی شد، نیروهای حکومتی عملیاتی را انجام دادند که در نتیجه تلفات و خسارات به این گروه وارد شد.
گذشته از آن، متاسفانه حکومت هر چند در پلان امنیتی ۹۸ تمرکز بر امنیت شاهراه‌ها را در اولویت قرار داده، ولی تا این دم نتوانسته که به این معضل جدی رسیده‌گی نماید. افراز چک پاینت‌ها از سوی طالبان، آزار و اذیت مسافرین مسیر شاهراه‌ها و همچنان وجود گمرک‌های طالبان، دال بر این مدعاست.
تاجرانی که اموال پاکستانی را به داخل کشور می‌آورند، در صحبت با روزنامۀ سرخط از هشدار تازۀ طالبان در پیوند بر پرداخت محصول گمرک در شاهراه‌ تورخم – کابل ابراز نگرانی کرده و می‌گویند، پرداخت محصول گمرک به گروه متذکره بر قیمت اموال وارداتی تاثیرگذار است. آنان خواستار تامین امنیت این شاهراه از سوی حکومت هستند.
پرداخت محصول گمرک در واقع به معنای پرداخت جزیه به این گروه است. طالبان از هر طریق ممکن در تلاش اند تا مصارف جنگ خویش را از هر طریق ممکن تامین نمایند که ایجاد گمرکات یکی از تاکتیک‌های این گروه بوده تا از طریق عاید غیرمشروع، جنگ غیرمشروع را تغذیه نمایند.
این مسئولیت حکومت است که برای تاجران، لاری‌های باربری و شرکت‌های ترانسپورتی سهولت ایجاد نماید، در حالی که این مسئولیت به شکل درست آن انجام نشده است.

سرخط ورځپاڼه

Leave A Reply