آیا خلیلزاد واقعاً بوتل را حوالۀ فرق ملا غنی برادر کرد؟

سید جمال اخگر

0 371

برخی از رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ی امریکا در امور صلح افغانستان در دیداری که با نمایندگان گروه طالبان در پاکستان داشت با بوتل بر سر ملاغنی برادر رئیس هیئت گفتگو کنند طالبان کوبیده است.

روز نامه های چاپ پاکستان نوشته اند که خلیلزاد پس از آن بوتل را حواله ی فرق ملا برادر کرد که نامبرده با کنایه خلیلزاد را متهم به بی صلاحیت بودن در کار گفتگوهای صلح عنوان کرده است.

رسانه نقل کرده اند که ملا برادر به خلیلزاد کنایتاً چنین گفته است که؛ خلیلزاد صاحب امیدوارم اینبار با کسب اجازت از ترامپ و اخذ صلاحیت آمده باشید که این گفتار طنز آمیز ملابرادر واکنش خلیلزاد را در قبال داشته و خلیلزاد ضمن این که ملا برادر را متهم به عدم رعایت عرف دیپلماتیک نموده است با بوتل آب معدنی به سر ملاغنی زده است و رسانه های پاکستانی میگویند که این واقعه در حضور عمران و وزیر خارجه پاکستان در هنگام صرف طعام چاشت رخ داده است.

هر چند در این زمینه گزارش های رسمی در دسترس نیست اما با توجه به این که گروه طالبان همواره با پر رویی خواست های مردم افغانستان را نادیده گرفته اند و عامل کشتار بیرحمانه افراد ملکی مردم افغانستان گردیده اند میتوان گفت بعید نخواهد بود، این که ملا برادر چنین حرفی را زده باشد و خلیلزاد نیز واکنشی همانند پرتاب بوتل به جانب ملا برادر را داشته باشد چون این روزها پرتاب بوتل به جانب مخالفین سیاسی به یک عرف و فرهنگ مبدل شده است.

این واقعه در حالی رسانه ای میشود که گروه طالبان به شدت در شرایط شکننده قرار دارند و پاکستان در تلاش گماشتن یک تن از رهبران مورد اعتماد خویش به رهبری این گروه میباشد چون گزارش هایی وجود دارد که ملا هبت الله رهبر طالبان در انفجار کچلاک پاکستان که قاری احمدالله برادر ملا هبت الله در آن کشته شده بود رهبر طالبان نیز پس از جراحات شدید در یکی از شفاخانه های ارتش پاکستان جان داده است.

از سوی دیگر تیره گی روابط میان سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون ملا هبت الله با شورای کویته باعث شده که رهبری گروه طالبان به شدت در تلاش جلب توجه و اعتماد بیشتر آی اس آی و حمایت آنان میباشند و این ام سبب ایجاد شکاف و دو دستگی در میان گروه طالبان گردیده است.

به هر حال گذشته از آنچه جریان دارد امیدواریم بوتلی را که خلیلزاد حواله ی فرق ملا برادر کرده است باعث برهم خوردن گفتگوهای نیم بند صلح میان امریکا و طالبان نشود زیرا سیاست های یک جانبه امریکا که بدون تفاهم با مردم و حکومت افغانستان با گروه طالبان داشته اند تا کنون همه ناکام از آب بر آمده است.

Leave A Reply