با معلولان چگونه رفتار کنیم؟

0 175

اگر افراد معلول در جامعه را از دیگران جدا بدانید، هیچ اخلاقی به نظر نمی‌رسد، زیرا آنان هم مانند سایرین دارای احساس بوده و درک و فهمی مانند بقیه دارند. امروز برای تان می‌گوئیم که چگونه با آنان رفتار کنید.

برخورد صحیح با افراد معلول
برای برخورد صحیح با معلولان باید نکاتی را رعایت کرد. در برخورد با آنان باید محتاط بوده و تلاش کرد تا با رعایت برخی نکات، رابطۀ موثرتر برقرار نمائید.


پرسیدن سوال بی موقع و بیجا ممنوع است
تا جایی که امکان دارد از معلولان سوال بی موقع و بدون مقدمه نپرسید، اما اگر ضرورتی بود، حتماً سوال تان را با احتیاط بیشتری مطرح کنید تا هیچ گونه سوء تفاهمی ایجاد نشود.


آنان را با شیوۀ خود شان کمک کنید
افراد معلول معمولاً به شیوۀ زنده‌گی با شرایط خاص عادت دارند. ممکن هیچ وقت از شما درخواست همراهی و کمک نکنند، اما شما می‌توانید پیشنهاد همراهی و کمک به آنان را با صبر بیشتری مطرح کنید تا موافقت آن‌ها را جلب نمائید.


استفاده از الفاظ خوب
از کاربرد الفاظی که منفی است، پرهیز کنید. معلولان به محدودیتی که دارند، کاملاً آگاه هستند. همچنان از دادن القاب نامناسب خودداری کنید.

Leave A Reply