امرالله صالح: چند پاسخ به اتهامات ثبات و همگرایی

امرالله صالح

0 324

اول ) داکتر صاحب عبدالله عبدالله در تمام مقرری های دولتی و کمسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بصورت مسقیم و حضوری نقش داشتند. اگر این کمسیون ها کفایت شان زیر سوال است درین بی کفایتی نقش ریاست اجراییه چه بوده است ؟ آسان ترین طریقه ای شانه خالی کردن از مسوولیت دشمن تراشی و ایجاد مخالف خیالی است تا خود را برات دهیم کاری که امروز داکتر صاحب عبدالله انجام میدهد.
دوم ) اتهام دیگر تان این است که تیم دولت ساز مر25دم را با تهدید جلب و جذب کرده اند. این اتهام دیدن دیگران در آیینه خود است. من ده ها مثال واضح و آشکار دارم که مقام های تعین شده توسط ریاست اجراییه در ولایات نه تنها مردم را تهدید کردند که به دیگران رای ندهند بلکه تمام دستگاه ولایتی در خدمت شان بود. دو تن از کمپاینران تیم دولت ساز در کوهدامن به قتل رسیدند که این قضیه را با حوصله مندی و قانونمندی در حال پیگیری استیم. خداوند روح ملا صاحب ودود و پسر شان را شاد داشته باشد.
سوم ) لطف نموده نشان دهید که از مقامات بلند امنیتی که در رده اول ، دوم و سوم و حتا چهارم که شما اتهام می بندید وظیفه گرفته اند و یا گرفته بودند که مخالفین تیم دولت ساز را تهدید کنند کدام اینها نفر های محمد اشرف غنی استند. کدامشان . محترم اسدالله خالد شخصیت مقاومت است . محترم مسعود اندرابی فرد مورد نظر شما بوده و است. محترم ضیا سراج رشد یافته سیستم و از ولایت کاپیسا است که هیچ تعلق حزبی ، قومی ، تاریخی با محمد اشرف غنی ندارد. در همان اداره یعنی ریاست عمومی امنیت ملی نفر دوم محمد ادیب فهیم تعین شده توسط دست شماست. اگر قصه در رده های دوم و سوم است آیا بهتر نیست که اسم ببرید که مثلا کدام مقام یا فرد کی و یا کیها را تهدید کرده است تا به جای ایجاد ابهام مردم با شفافیت بدانند. شما که به عنوان داعیه دار نیم حکومت در فقدان اطلاعات نیستید و دسترسی کامل به هرنوع اطلاعات دارید چرا بالای مردم اعتماد نکرده و واضح اسم نمی برید. بالای مردم اعتماد کنید و با وضاحت از تهدید کننده اسم ببرید.
چهارم ) کمسیون مستقل انتخابات تعین شده تمام کاندید هاست. این نوع دموکراسی را من در هیچ جای دنیا شاهد نبوده ام که اعضای کمسیون توسط احزاب و کاندید ها تعین شوند. به همان اندازه که محمد اشرف غنی درین تعینات نقش داشت شما و دیگر متعرضین شانزده برابر زیادتر نقش داشتید.
پنجم ) تا زماینکه رییس جمهور ترامپ مذاکره با طلب را قطع نکرد شما به انتخابات اعتقاد نداشتید و تمام همراهان تان را نوید از حالت خلاف قانون اساسی میدادید. اگر کسانی بخاطر عزت مردم و بقای دموکراسی و جمهوریت ایستادند ما بودیم و بسیار واضح ایستادیم و هر نوع خطر سخت و نرم را پذیرفتیم و به آن افتخار نیز می کنیم.
ششم ) شما میگویید که به کار کمسیون انتخابات احترام دارید تنها در صورتیکه به فرمایشات گروهی و شخصی شما اعتنا کند. آیا حق مردم همین است. جناب داکتر صاحب عبدالله شما که شناخت شخص به شخص از مردم خوست و فرنگ دارید یک بار بپرسید که به کی رای داده اند و چگونه . خوست – فرنگ – گذرگاه نور در اعتراض بر شما به دولت ساز رای داده اند. مشت نمونه خروار. از حاجی صاحب سنگین دوست سی و پنج ساله تان بپرسید که یکی از کمپاینران مهم ما بودند. من که در کل زنده گی ام پا به ولسوالی خوست – فرنگ و گذرگاه نور نگذاشته ام. بعد دیگر قضیه این است که مردم از روایت بن بست ساز شما روی گشتانده اند. اگر نیاز بود با مثال های بیشتر واضح خواهم ساخت.
هفتم ) مگر در فاریاب و جوزجان ، غور، پنجشیر ، و چندین ولایت دیگر مقامات رده اول و دوم محلی از کدام مرجع تعین شده اند. سهم شما در داستان شفافیت و عدم شفافیت در کجای معادله قرار دارد. اداره تخار در دست کیست. والی غور را کی تعین کرده است. آیا گزارش دارید که غور برای تیم دولت ساز رای داده است. شماری از ولایات را که برای تیم دولت ساز رای داده بخاطری یاد میکنم که موضوع واضح شود که این سال 2014 نیست. آیا خبر دارید که ناحیه 17 شهر کابل یعنی پایگاه اساسی قبلی تان درکابل درین انتخابات به تیم دولت ساز رای داده است. اگر معیار برد و باخت فهرست سازی اسم بزرگان کشور است پس بسم الله بفرمایید شروع از شورا های ولایتی – شورای ملی و نخبگان قومی فهرست های خود را مقایسه کنیم.
هشتم ) عکس نماینده شما را در دیدار با آقای حکمتیار دیدم. دو چیز جلب توجه کرد یکی اینکه معاون شما در تکت انتخاباتی مانند یک یاداشت گیر تشریف داشتند و نماینده ناظرین شما شخصیت اول مذاکره کننده بود. این است نوع نظم و شیرازه در تکت انتخاباتی شما. در عین حال شوکه شدم از اینکه شما راه حل را در ایتلاف با حکمتیار می بینید. نیاز نیست ازین بیشتر تبصره کنم.

نهم ) بار بار تکرار کردید که سوژه سیاست تان قومیت و سمت و زبان نیست. آیا یقین دارید ؟ آیا خبر دارید که حلقه فکر ساز در تیم شما از سر صبح تا در بیگاه مصروف نفاق افگنی قومی و سمتی استند و شماری از حامیان کلیدی شما به صراحت میگویند که نه به افغانستان باور دارند و نه هم به وحدت ملی.
دهم ) ما که هیچ نوع اطلاعات دقیق از کمپیوتر های کمسیون ها نداریم و نمی دانیم نتیجه این بازشماری چه خواهد شد. واقعا نمیدانیم. بوی باخت ثبات و همگرایی از کجا به مشام شما رسیده است.
یازدهم ) شما در تمام جلسات تدارکات تشریف دارید. بدون استثنا. من این را از روی تجربه ام در وزارت داخله میدانم. محمد اشرف غنی از کدام شرکت باج گرفته است. چرا با وضاحت یاد نمیکنید. مردم بیچاره از کلی گویی ها و در پرده گویی ها چه میدانند و چه بدانند که هدف تان کیست و چیست. من هیچ سندی دال بر اینکه شما خدای ناخواسته از شرکت ها چیزی گرفته باشید ندارم . یعنی شخص شما. مگر رفاقت تنگا تنگ شماری از شرکت های بزرگ با وزرای تعین شده توسط شما چیست. اگر نیاز داشتید حاضرم جزیات بدهم و باز بنویسم.
دوازدهم ) اگر برنده شددید با یک دسته گل به تبریکی تان خواهیم آمد و اگر اجازه نیافتیم در پشت در تان سبد گل را رها خواهیم کرد. اگر برنده شدیم شما دست از تلاش برای ایجاد ضمیمه در قدرت بردارید.
سیزدهم ) هرکس شیوه و نوع گفتار دارد وزبان فارسی پهناور و بیکران است. امروز یکی از انتقاد های شما این بود که محمد اشرف غنی از خداوند سپاس و شکرانه ادا کرد. مگر ادای سپاس و شکرانه از دربار خدا چه مشکل شرعی و ادبی دارد.
چهاردهم ) امروز بازهم یک فرصت داشتید که به جای تهاجم زبانی به ما برنامه های ما را نقد میکردید. میگویند شماری از برنامه های دولت ساز تخیل است و رویا. شاید. اما چه بهتر که با رویا و تخیل وطن سازی و دولت سازی زنده گی کرد و بسر برد تا بی رویا و بی برنامه. حتا اگر برنامه های ما خیال و فانتیزی باشد بازهم بخاطریکه رویای وطن سازی و خدمت رسانی است برای من شیرین است.

پانزدهم ) سخن گفتن از مردم و از آدرس مردم در انحصار هیچ گروه نیست. مردم در تیم های مختلف تقسیم اند. هر گروه سیاسی به پنهای روایت و کارش مردم را با خود دارند. مردم رای داده اند و مسوول شمارش رای مردم همان کسمیون و دستگاهی است که شما در تعین آنها ثانیه به ثانیه تشریف داشتید. پس روایت تان را از وضع موجود بازنگری کنید ورنه آلوی همسایه همیشه ترش است.

قابل توجه تمام اعضای تیم ثبات وهمگرایی تیمی که در آن هرچیز است غیر از ثبات و همگرایی.

Leave A Reply