طالبان ظرفیت رهبری را ندارند؟

شمس حقجو

0 47

 طالبان از 20 سال گذشته در آرزوی پیروزی بوده اند و صدها هزار شهروندان افغانستان را برای تحقق این رویاها کشته اند ، اما به آنها نرسیده اند. طالبان در بسیاری از جنگ ها فهمیده اند که هیچ منطقه ای قابل کنترل و نگهداری نیست ، اما آنها همچنان برای ادامه جنگ ها و خونریزی تلاش می کنند که منجر به مرگ افراد ملکی و ویرانی کشور کردیده است . از نظر رهبران طالبان ، فداکاری و نابودی مردم هیچ تفاوتی نمی کند ، برای آنها تشدید جنگ که از درک آن پول بدست می آورند مهم است ، شما در مورد رهبران طالبان در حال حاضر می دانید ، هر یک از آنها سرمایه گذاری در خارج از کشور دارند ، خانواده های آنها زندگی خوبی دارند بنآ مشخص است که آنها از طریق جنگ این همه را بدست آورده اند.

رئیس جمهور روز چهارشنبه بار دیگر ملا هیبت الله رهبر طالبان را در ولسی جرگه به چالش کشید تا در برابر مردم ظاهر شود و علناً در مورد آنچه طالبان در طول 20 سال گذشته برای مردم انجام داده اند ، صرف نظر از آنچه آنها انجام داده اند ، بحث کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ، با اشاره به حملات در ولایت های هلمند و غور ، گفت که حملات اخیر طالبان نشان داده است که این گروه به یک پیروزی کاذب اعتقاد دارند ، اما نیروهای افغان برای چند روز فرصت اشغال منطقه را به این گروه نمی دهند. رئیس جمهور فداکاری های نیروهای امنیت ملی و دفاعی افغانستان را در برابر طالبان ستودنی دانست  و گفت که نیروهای افغان توانایی دفاع از مردم و خاک خود را دارند . وی اطمینان داد که طالبان برای رسیدن به هدف خود در اینجا هرگز موفق به غلبه بر سنت های خارجی نخواهند شد. وی با اشاره به توافق ها و تعهدات نیروهای خارجی گفت: “نیروهای آمریکایی در دفاع از هلمند در کنار نیروهای افغان ایستاده اند و به ما اطمینان داده شده است كه كمك ها ادامه خواهد یافت.” روشن است که جهان در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد و این نیروها طی سالهای گذشته ثابت کرده اند که خاک افغانستان برای هیچ تروریست خارجی امن نیست و بسیاری از تروریستهای خارجی دستگیر شده اند. ناتو همچنین اخیراً متعهد شده است که کمک های مستمر خود را ادامه داده و آن را بیش از امسال تقویت خواهد کرد. تعهدات متعهد شده توسط ایالات متحده در حال انجام است و هیچ تغییری نکرده است وعده های داده شده توسط ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو تا زمان ثبات آن به حمایت از افغانستان ادامه می دهند. پیام روشن سخنان رئیس جمهور غنی این بود که طالبان نباید رویای پیروزی داشته باشند و اگر واقعاً می خواهند صلح کنند ، باید از فرصت استفاده کرده و جنگ را خاتمه دهند. روشن است که در جنگ منافع خارجی وجود دارد و در قسمت افغانستان تخریبی و خونریزی است ، اما چقدر افغانها به نفع بیگانگان فدا شوند

Leave A Reply

Your email address will not be published.