تلاش طالبان برای تخریب پروسه صلح

عارف نظری

0 40

گزارش ها نمایان گر تشدید خشونت ها در کشور اند در اکثر ولایت عملا جنگ جریان دارد طالبان بر حملات تهاجمی خویش به گونه چشم گیری افزوده است و از مردم بی دفاع قربانی میگیرد . در اثر این درگیری ها تنها در شش ماه نخست امسال بیش از ۳۵۰۰ تن افراد ملکی کشته و یا زخمی شده اند و خیل عظیم از مردم خانه و کاشانه خویش را ترک نموده و به مناطق امن تر پناه برده اند . در روز های اخیر این گروه حملات وسیع را بر بخش های از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را اندازی نمودند که خوشبختانه با پاسخ دندان شکن نیروهای دلیر امنیتی مواجه و ده ها کشته از خود برجای گذاشتند و در این حملات تروریستان خارجی نیز حضور گسترده داشتند تروریستان که عملا از سوی طالبان پناه داده شده و در کنار آن علیه نیروهای امنیتی  و مردم بی دفاع افغانستان می جنگند و بر خانه ها حریم خصوصی اتباع افغانستان تجاوز میکنند . این طرف  دولت بخاطر متقاعد نمودن طالبان به صلح ، دستور دفاع فعال را به نیرو های امنیتی داده و این امر نیرو های امنیتی را در وضعیت دشوار قرار داده  است.

منطق دولت منطق خوبی است یعنی عملا برای اینکه مخالفت خود را با خشونت ها و تداوم جنگ ابراز و به طالبان و مخالفین مسلح نظام چراغ سبز نشان داده باشد به نیرو های امنیتی دستور داده است که از حملات تهاجمی خودداری ورزند ولی این امر سبب شده تا طالبان جرات و فرصت مانور بیشتری را بدست آورده و برای قدرت نمایی حملات خود را افزایش داده و میدان را وسیع تر سازند تا عملا به جامعه جهانی نشان دهند که آنها قدرت مانور بیشتری در اختیار دارند.

از سوی هم ، فرسنگ ها دورتر از افغانستان نشست مهم برای آینده این کشور جریان دارد ، دوحه میزبان هیات گفتگو کننده افغانی و نمایندگان از کشورهای منطقه و جهان اند همه در تلاش ان اند تا به منازعات مسلحانه و کشتار بی پایان مردم افغانستان نقطه پایان بگذارند به جز از طالبان که به بهانه های گوناگون سعی می ورزند میدان جنگ گرو تر ، خون شهروندان کشور و همچنان جاری .و گوشت شان فرش زمین باشد .

دولت افغانستان به خاطر اینکه طالبان را تشویق به ختم منازعات مسلحانه و خشونت های ویرانگر نمایند بیش از ۵۴۰۰ تن از زندانیان آن ها را از بند ها رها نمودند زندانیان که بعد مطابق گزارش رسانه ها ، دوباره به سنگر ها برگشتند و تنور جنگ را همچنان گرم نگه داشتند .

اکنون که این گروه به اشاره اربابان شان به منظور شکست مذاکرات دوحه ، سبوتاژ نمودن این مذاکرات و فرار از پروسه صلح شرایط پیچیده و دشوار و حتی غیر عملی را پیش روی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیات مذاکره کننده گذاشته است چون مذهب فقه حنفی به عنوان یگانه مرجع قابل استناد در مذاکرات و توافقنامه این گروه با امریکا به عنوان اصل و اساس این مذاکرات ؤ شرایط که از یک طرف منتج به بروز تنش های قومی – مذهبی در کشور میگردد و از سوی دیگر پیشبرد پروسه صلح را با چالش های جدی مواجه میسازند و همچنین ارزش های نوین چون حقوق بشر ، آزادی عقیده ، کثرت گرایی ، تساهل و مدار را که طی ۱۹ سال مبارزه ، دولت افغانستان و جامعه جهانی کمایی نموده اند ، زیر سوال میبرند .

اگر واقعا طالبان میخواهد جنگ های ویرانگر گذشته به پایان برسد و دیگر خون شهروند این کشور به زمین نریزد  ، باید به اصول و ارزش های نوین تمکین نماید اظهارات نسنجیده و خلاف موازین اسلامی و انسانی مذاکرات را پیچیده تر و روند را با مشکلات عدیده ای مواجه میسازند و همچنین تشدید خشونت ها افزایش تلفات افراد ملکی برای این گروه امتیاز شمرده نمی شود بلکه این گروه را بیش از خشن و جنایتکار معرفی میکند و به عنوان گروه جنگ طلب غیر قابل باور ضد ارزش ئ تعامل ناپذیر به معرفی میگیرد .

مردم افغانستان اعم از شیعه و سنی برادر گونه زندگی نموده است تفرقه های قومی – مذهبی در این کشور کارگر نمی افتد امر و نهی طالبان دیگر در این کشور خریدار ندارد مردم از این گروه به شدت متنفر و از رفتار شان کاملا ناراض اند این گروه نباید بیش از این خود را منزجر نماید . نشست دوحه فرصتی خوبی است برای پایان بخشیدن به قتل ها و کشتار های که از سال ها بدین سو از شهروندان افغانستان قربانی گرفته است  نباید به سادگی این فرصت را از دست داده و تنور جنگ را همچنان گرم نگهداشت .

Leave A Reply

Your email address will not be published.