دا مشهور امريکايي کيسه‌ليکوال ناتانيل هوتورن دی

0 841

دا د مشهور امريکايي کيسه‌ليکوال ناتانيل هوتورن انځور دی.

ده په اعدادو کې ۶۴ عدد شوم باله او دومره کرکه به يې ورڅخه کوله چې په ليکنو کې به يې هم د ۶۴ پر ځای ۶۳ شپېته ليکل.

عجيبه دا ده چې دی په ۱۸۶۴م کال کې په ۶۴ کلنۍ کې ومړ.

Leave A Reply