زمونږ د تیرو نسلونو واکدارانو غفلت/سید عبیدالله نادر

0 196

دا چې د حد او اندارې څخه زیات ستونزو ،نیمګرتیاوي او د غمونو بارونه زمونږ پر اوږو دروند والۍ کړی ،دا یواځي زمونږ د نادانۍ او بی علمۍ نتیجه نه ده ، بلکه زمونږ د اسلافو یعني د تیرو نسلونو ،د حکومتي واکدارانو ، د غفلت او بی باکۍ پایله ده ، په عوامو کې خو داسي دردمن او په وطن زهیر خلک ول ، چې د دوي په بیباکانه قدم ایښودو باندی ځوریدل ،او هماغه وو چې په خپلو نیوکو باندی ېې ، ځایونه د زندان تورې تمبي شوي ،دا ځکه چې هغوی د عقل او تجربو په آیینه کې راتونکی لیده ، نو د تیرو دردمنو او وطنپالو قدر چې د وطن د سوکالۍ د پاره یې خپل قیمتي حیات د لاسه څخه وکړی ، باید ولرو ،او د هغوي نقش قدم ولاړ شو

Leave A Reply