پتنګان دي/ سعود بنګښ

0 1,498

نه د پوهې، نـه علمونو پتنګان دي
پـښـتــانــۀ د جـهـادونــو پتنګان دي

تا به هیچرې سوړ نکړي، فکر مـه کړه
جنګه! ټول، ستا د اورونو پتنګان دي

اتلان دي، دې ټـولـنـه کې هم هغه
چې تیارو او تــورتمونـو پتنګان دي

غــوڅــوي هغه ســرونـه له تنې نـه
چې د علم مـشـالــونـــو پتنګان دي

داسې خلکو سره اوسم، چې پکې ټول
سل فـيـصده د جنګونــو پتنګان دي

نور يې هـر عمل کافر دی اې سعوده!
تش روژو او د لمنځونو پتنګان دي

Leave A Reply