غزل/ سپوږمۍ خرم

0 753

 

په مرمیو لګیدلی زمونږ زړونه
دا په سه شی چاودیدلی زمونږ زړونه

هره ناوۍ پیغله پاتی شوه کون‌‌‌‌‌‌ډیږی
چا په سرو لمبو شیندلی زمونږ زړونه

نه څه کیږی نه رغیږی نه پوهیږم
دا په چا پسی وتلی زمونږ زړونه

محبت ته پیدا شوی پښتانه یو
د الفت په تار پيېلی زمونږ زړونه

بس دی نور دظلم زور د تابه نه یو
دوی په هر نظر څیرلی زمونږ زړونه

د سپوږمی سترګی چی ډکی دی له اوښکو
په سرو وینو لمبیدلی زمونږ زړونه

Leave A Reply