رهایی انس حقانی؛ شجاعت یا باج!

0 310

 

رییس جمهور غنی روز قبل از آزادی مشروط سه تن از بلند پایگان طالبان در بدل رهایی دو تن از استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان خبر داد.

این خبر رییس جمهور غنی واکنش های تند و تیزی را برانگیخت، جان بس سفیر آمریکا در کابل این اقدام رییس جمهور غنی را شجاعانه توصیف کرد و اما شماری دیگر این اقدام رییس جمهور را تحت فشار آمریکا و باج دهی برای گروه حقانی برشمردند.

شخص رییس جمهور غنی نیز تصمیم بر رهایی این زندانیان را “دشوار” توصیف کرد و در کنفرانس رهایی انس حقانی از چهره شخص رییس جمهور و معاونین اش آشکارا هویدا بود که تحت فشار روحی دل به اعلان آزادی این زندانیان نمودند و از سنگینی مسولیت این اقدام در افکار عمومی در هراس بودند.

اکنون اما پس از اقدام رهایی این سه تن آیا رییس جمهور غنی/دولت کار در خوری را انجام داده است و یا خیر؟

درین جای شکی نیست که ربوده شدن استادان پوهنتون یک عمل تروریستی و خلاف تمامی موازین اسلامی، اخلاقی و بین المللی است و این عمل نه تنها که نکوهش شده است بل باید با حاملان آنها به شدت رفتار شده که به یک فرهنگ مبدل نشود و از قراین بر می آِید که طالبان و زلمی خلیلزاد از دیر باز در پی تبادل این زندانی ها بوده اند چنانکه طالبان نام انس حقانی را در لیست هیات مذاکره کننده شان در زمانی که انس در زندان بگرام به سر می برد به نشر رسانیده بودند و زلمی خلیلزاد نیز درین پیوند به کابل سفر و دید باز دید های نیز داشته است.

اما از سوی دیگر هر چند گران و دشوار اما حکومت کار در خوری را انجام داده است زیرا:

  1. رهایی این زندانیان مشروط شده است که باعث تسهیل در روند مذاکرات صلح شده و باعث گرمتر شدن جبهه جنگ نمیشود.
  2. به روحیه همدیگر پذیری میان طالبان و دولت در روند مذاکرات صلح کمک خواهد کرد.
  3. تمامی شرکای بین المللی ما باید به خاطر داشته باشند که هر چند قربانی درجه اول صف ترور و تروریزم افغانها استند و اما در قبال کسانی که برای تعلیم فرزندان این خاک می آیند آماده هزینه دادن نیز می باشیم.

افغانها در گذشته از خود تصویر میزبانی از تروریستان را در اذهان بین المللی بر جا گذاشته است با این اقدام میتوان نشان داد که افغانها آماده هزینه دادن برای کسانی نیز هستند که اولاد این سرزمین را با تعلیم می سازد.

افغانها، در بدل اقدام دیروز رییس جمهور غنی نیز انتظاراتی دارد که باید از سوی طرف ها جدی گرفته شود.

  1. آمریکا و شرکای بین المللی ما در بدل رهایی انس و قربانی هایی که مردم افغانستان داده اند نباید بی اعتنایی کنند و در این شب و در دورمیز مذاکره باید همچو اتحادیه اروپا موضع گرفته و بگذارند که یک حکومت منتخب به نمایندگی از مردم افغانستان وارد میز مذاکره با طالبان شوند.
  2. حکومت افغانستان با آنکه این اقدام را “دشوار” خوانده است باید بداند که مردم برای رسیدن به صلح میتپد و نباید در میز مذاکره با سرنوشت مردم بازی شود و خطوط سرخ مردمی به چانه گرفته شود. در بدل شکستن “خط سرخ” مردم باید به صلح دست یابند.
  3. طالبان و شبکه حقانی باید بدانند که قربانی اصلی حملات شان مردم عام کشور بوده است و ازین پیش نگذارند که غیر افغانها بر سرنوشت مردم ما موج سواری بکنند و در میز مذاکرات صلح باید یک سر ریسمان را خود بدست بگیرند و سر دیگر را بگذارد که حکومت برآمده از رای مردم به دست گیرد.

در اخیر، از سوی هیچ طرفی قربانی های مردم افغانستان نباید به معامله گرفته شود و حق انتخاب سرنوشت این خطه جغرافیایی را باید خود افغانها در دست داشته باشند.

 

 

Leave A Reply