من مسکوت نمی مانم !/ استاد محمد ظریف امین یار

0 566

اگر امروز مسکوت ماندم بدانید که محض یک فاشست هستم. اگر خاموشی اختیار کردم بدانید که معتقد به گفتار و شعار خود نیستم و مبارزه ام قطعاً برای قدرت سیاسی و منافع اقتصادی است. اکنون آزمون وجدانم و ارزشهایم است بناً مسکوت ماندن خیانت به اصولی را که می پرستم خواهد بود. باوجود آنکه در رگهای من و استاد سیاف خون یک قبیله جریان دارد، در اصل شامل یک فامیل بزرگ هستیم و خیلی هم از بابت علم و دانش اسلامی اش برایم حایز اهمیت و قابل احترام است اما معذورم باید در مورد سخنان اخیرش مکثی داشته باشم. هدفم فقط آگاهی و بیداری ملت و مردود قرار دادن چیزی است که بنظر من برای ملت ما در این لحظه زمانی ضرر می رساند.

  1. استاد بزرگوار جنگهای داخلی قهرمان ندارد. اگر داشته باشد تمام سران جهادی به شمول شما و حکمتیار قهرمان خواهد بود. می دانم تمام زندگی تان را در این راه و روش سپری کرده اید بناً پذیرش حقیقت دشوار خواهد بود لیکن بدبختانه چه بپذیرید یا نه حقیقت همین است.
  2. اینکه شما کسی را که فرق بین «مجاهد» و «غیر مجاهد» را نمی کند «کافر» می پندارید کاملاً بدور از ارشادات، اصول و دساتیر اسلامی است. می دانم شما عالم اید و تجربه سالها تدریس و تحقیق در اسلام را باخود دارید و من هنوز هم تلاش دارم بیاموزم اما با داشتن مدرک ماستری در رشته اقتصاد اسلامی و سابقه آموزش در مدارس  و عضویت سازمانهای معتبر اسلامی حداقل این موضوع را به جسارت کامل می توانم بگویم که فتوای اخیر شما در زمینه نادرست بوده و  نیازمند تجدید نظر است. اصلاً حتی کسی که مرتکب گناه کبیره هم شده باشد را نمی توان کافر گفت. از جانب دیگر فتوا مزبور تان جریان استفاده ابزاری از اسلام را بیشتر ترغیب می کند که قطعاً به ضرر افغانستان خواهد بود. پیشنهاد من است که در فتوا دادن و قضاوت کردن بیشتر تعمق بخرچ بدهید و اگر ناتوانید بهتر از خود داری نمایید.
  3. هیچکس نمی داند کیها را خداوند درجه بهشت عنایت خواهد کرد. بجز از خداوند متعال هیچکس گفته نمی تواند که کیها شایسته بهشت و یا جهنم خواهد بود. ایمان دارم کسی که دستش به خون ملت آغشته باشد هرگز شایسته بهشت نخواهد بود. اگر چنین باشد عدالت خداوندی زیر سوال خواهد رفت. بنابراین از بشارت دادن اجتناب کنید.
  4. شما از گروهای حمایت می کنید که هیچگاه در طول تاریخ در کنار شما قرار نداشته اند. بعنوان مثال وقتی شما خود را به سمت ریاست پارلمان کاندید کردید همین گروه بود که با شما مخالفت کردند و شما را شکست دادند. وقتی در انتخابات ۲۰۱۴ خود را به ریاست جمهوری نامزد کردید تمام آنها در کنار داکتر عبدالله ایستاده شدند؛ این درحالی بود که شما شایسته تر از هر کسی دیگر در میان مجاهدین برای سمت ریاست جمهوری بودید. منظور این است که شما از گروهایی حمایت و پیشتیبانی می کنید که هرگز به شما صادق نبودند و هربار شما را مورد استفاده ابزاری قرار داده اند.
  5. پیشنهاد دیگر من این است که دیگر زمان امتیاز طلبی از بابت جهاد مردم سپری شده است. شما حالا با نسل سروکار دارید که همه چیز را بخوبی می دانند و به حقایق رسیده اند. بناً بیش از این تیکه داری جهاد را رها کنید و به حقایق تن بدهید تا باشد ما یک فصل جدید و روشنی را برای افغانستان رقم بزنیم. الله سبحان و تعالی بهتر می داند.

با حرمت

استاد محمد ظریف امین یار

Leave A Reply