اینان همه‌ ساله از مسعود پیغمبر می‌ تراشند/ نوشته: ملالی جویا

0 767

 

۱۸سنبله روز مرگ مسعود امسال نیز همانند سالهای گذشته کابل خسته از جنگ را به یاد سالهای دهشت و وحشت دهه هفتاد انداخت. لچک‌ های شورای‌ نظاری که این روز را برای قدرت نمایی و زهرچشم نشان دادن به مردم غنیمت می‌شمارند، به جای سوگواری برای رهبر شان، جشن شادیانه گرفته به فیرهوایی و لمپنیزم پرداخته چهره واقعی شانرا به ملت به نمایش می‌گذارند. در اثر این یاغی‌گری‌ ها به گفته وزارت داخله سیزده تن از مردم بی‌ پناه کابل زخمی شدند که از جمله یکی از موترهای اینان سه کودک را زیر گرفت.

ولی مسعود، امرالله صالح، ضیا مسعود، عبدالله، قانونی و دیگرانی که پس پرده برای این نمایشات مسخره برنامه ریخته نمایش قدرت کردند، در ظاهر در برابر رسانه‌ ها طوری وانمود می‌سازند که این جوانان ربطی به شورای نظار و راهیان مسعود ندارند، اما واقعیت اینست که تاریخچه شورای نظار مملو از اینگونه دهشت بوده که مردم ما در دهه هفتاد در کابل و بخصوص در قتل‌ عام افشار اوج توحش آنرا تجربه کرده اند.

اینان همه‌ ساله از مسعود پیغمبر می‌ تراشند، اما پیغمبر بی‌ امت که به اعتراف ولی مسعود (فراخبر، طلوع‌ نیوز، ۱۸ سنبله ۱۳۹۶) هیچ‌ کدام از زیردستان و راهیانش مثل او نیستند و به راه او نرفته اند!! پس فردی را که شاگردان و پیروانش یک مشت چپاولگر فاسد و افراد بی‌ بند و بار باشند، می‌شود « قهرمان ملی»، « رهبر بزرگ» و…. لقب داده او را با شخصیت های ماندگار جهان چون چه‌گوارا و تیتو و غیره مقایسه نمود؟ آیا این مقایسه توهینی به این بزرگان تاریخ بشریت نیست؟

Leave A Reply