افغانستان‌عزیزم!  /   داکتر امید همکار  

0 584

مرا بشناس، من خودت ام، من نسل جدیدم، نسل با انگیزه و با اراده، اسم من جوان است؛
من از نسلی ام که دنیا فراموشم کرده بود، درست است که در زمان حکومت ع و غ زندگی میکنم، 
اما دنیا را تغییر میدهم، حق ام را میگیرم از شمایی که به عنوان دوست، رفیق، معلم، مدیر، رییس و وکیل و یا حتی رییس جمهور هستید !
وعده‌ای من است که تحول را ایجاد میکنم و نسلم را برنده میکنم؛ اسم من را یادداشت کن؛ اسم من جوان است جوان. من خوب میدانم که ﺑﺭﮔﺘ ﺩﺷﻤ آسایش و آرامشم، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ کردن ﺧﺩم ﺑﺎ اطرافیان خودم ﺍﺳ. ﻏﺎﻓ نیستم ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﯼ زندگی ﮐﺎﻣلآ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﯾﺎﺩﮔﯿﯼ است. سفر و مسـیر يادگيري را پاياني نيست، ما بايد بيشتر ياد بگيريم تا از زندگي لذت ببریم، ياد بگيريم که چگونه از مسير پر پيچ وخم زندگي به آرامي بگذريم، دقت کنیم و یاد بگیریم تا استوار و پـر كار بوده و با ديگران برخورد اخلاقی حقوقی داشته باشیم.

 با احترام داکتر امید همکار

Leave A Reply