زمانی که دیده بان حقوق بشر با ارایه ای اسناد و شواهد این موضوع را افشا می سازد، که، ایران اطفال افغان را به جنگ سوریه می‌فرستد، آیا این عمل زشت ایران معنی رذالت ایران به مقابل افغانها را نمی دهد؟ واضعیست که می دهد!

زمانی که دیده بان حقوق بشر با ارایه ای اسناد و شواهد این موضوع را افشا می سازد، که، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اطفال و نوجوانان افغان مقیم ایران را برای جنگ به سوریه اعزام کرده است و شماری از این اطفال افغان فقط ۱۴ سال سن دارند. بر اساس قوانین بین المللی، افراد زیر سن ۱۵ کودک پنداشته شده و گماشتن فعالانۀ آنان به صفت سرباز در جنگ‌، جنایت جنگی خوانده شده است. آیا این عمل زشت ایران معنی، ناکسی و فرومایگی و پست فطرتی و حقارت و خساست ایران به مقابل افغانها را، نمی دهد؟ واضعیست که می دهد!

افغانهای مقیم ایران، بر اساس گزارش‌ها از دیر زمان به این سو به صفت سرباز از سوی سپاه پاسداران ایران جذب شده و سپس در چوکات “لوای فاطمیون” به سوریه اعزام شده اند تا در کنار قوای طرفدار بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه، بر ضد مخالفان رژیم وی بجنگنند.

تا کنون آمار و ارقام دقیق افغان‌هایی که در سوریه می‌جنگنند مشخص نشده است. اما بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر که بر مصاحبۀ یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبرگزاری تسنیم ایران تکیه دارد، کم و بیش ۱۴ هزار جنگجو در ترکیب لوای فاطمیون در سوریه می‌جنگند. رسانه های غربی نیز گزارش داده اند که حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار شهروند افغانستان برای جنگ به سوریه اعزام شده است.

دیدبان حقوق بشر بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در مورد کشته شدن جنگجویان افغان در جنگ سوریه و نیز عکسبرداری از سنگ قبر کشته شدگان این جنگ، گزارش خود را مستند سازی کرده است.
ساره لیا ویتسون، مسوول آسیای میانه در دیدبان حقوق بشر، از حکومت ایران خواسته است که فوراً سربازگیری کودکان را توقف داده و همه کودکان افغان را که به جنگ سوریه فرستاده است، بازگرداند.

وزارت داخلۀ ایران در سال ۲۰۱۵ از موجودیت حدود ۲.۵ میلیون شهروند افغان در ایران خبر داد. شمار زیاد این افغان‌ها که مدارک رسمی و معتبر اقامت در ایران را ندارند، به گزارش دیدبان حقوق بشر، منبع خوب سربازگیری برای جنگ سوریه است.
دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد سربازگیری کودکان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحقیق کند و از سرمنشی این سازمان خواسته شده است تا بر اساس مستندات موجود، سپاه پاسداران را در فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

حکومت افغانستان در پیوند با گزارش جدید دیدبان حقوق بشر چه گفتنیی دارد؟

چرا “پرچمداران ایران” در داخل افغانستان در این رابطه ای جنایی از خاموشی های معنی داری استفاده می نمایند و در مقابل این همه جنایات مهر سکوت بر لب دارند؟ آیا خریطه های پلاستیکی مملو از پول در این رابطه نیز کار ساز مهر های خموشی ها بوده است؟

—————————————————————
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما