زمستان آمد و بازار صلح گرم شد

0 474

تاریخ ثابت کرده که از زمانی که نظام جدید پس از سقوط رژیم طالبان روی کار آمده و دولت افغانستان برای پایان دادن به خشونت‌ها و جنگ، فریاد صلح را سر داده، پاکستان به عنوان بازیگر اصلی این موضوع، با آغاز فصل سرما چراغ سبز را برای صلح روشن کرده است.
همه ساله با آمدن فصل سرما پاکستان دیدارهایش را با مقام‌های افغانستان آغاز کرده و می‌گوید که برای رسیدن به صلح نشست‌های ترسیم راه و مذاکرات چند جانبه باید برگزار شود.

با توجه به گذشته، اکنون نیز نشست چهار جانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در عمان برگزار می‌شود. معین سیاسی وزارت امور خارجه رهبری هیات صلح افغانستان در این نشست را به عهده دارد.
نشست‌های چهار جانبه در چهار مرحله در کابل نیز با حضور همین کشورها برگزار شد؛ بیشتر این نشست‌ها نیز در آمد آمد فصل زمستان بود. اکنون اما صرف نظر از نتایج نشست عمان، نکته‌یی که برجسته است اینکه دولت افغانستان همیشه فریب وعده‌های گرم زمستانی پاکستان را می‌خورد.

طالبان وابسته به کمک‌های پاکستان است. در فصل زمستان ماشین جنگی‌اش علیه قوای امنیتی افغانستان ضعیف می‌شود. پاکستان به عنوان حامی طالبان، زمستان را فرصت خوب برای تمویل و تقویه طالبان می‌شمارد. از همین رو در فصل سرما با گفت‌وگوهای صلح دولت افغانستان را فریب می‌دهد تا از شدت حملاتش بر مواضع طالبان بکاهد تا بتواند به طالبان تجدید قوا بدهد.

آزموده را آزمودن خطا است. دولت افغانستان بارها فریب چنین سیاستی را خورده است. اکنون که آغاز سرما است دولت باید آگاهانه تر اقدام کند. فریب پاکستان و شعارهای صلحش را نخورد. از موقف زور و قدرت باید طالبان و حامیانش را به صلح وادار کند. اکنون دولت افغانستان استراتیژی قاطع امریکا علیه طالبان و تروریزم را با خود دارد. دانشمندان بر این باورند کسی که شکست می‌خورد دست دوستی و ضعف پیش می‌کند. پس فصل سرما بهترین فرصت برای دولت افغانستان است تا طالبان را از مناطق تصرف کرده‌اش بیرون کند.

قوای امنیتی افغانستان با تمام امکانات و توان در فصل خزان و زمستان باید طالبان را سرکوب کند. مواضع خود را در ولایات با تهدیدات بالا محکم کند. اجازه ندهد تا با آغاز فصل بهار و آغاز جنگی تازه، طالبان دوباره پیش‌روی کنند.

طالبان با تجدید قوا به کمک پاکستان، فصل بهار را فصل پیش‌روی و پیروزی برای خود قلمداد می‌کند؛ اما دولت و قوای امنیتی باید این اجازه را امسال و سال آینده به تروریستان ندهد.

نشست چهارجانبه صلح در عمان برای ترسیم راه خوب است. اما اقدامات آگاهانه دولت در قبال سیاست خصمانه پاکستان برگ برنده را در زمین دولت افغانستان خواهد انداخت.

اگر دولت افغانستان فشارهای همه جانبه را در زمستان بر طالبان و حامیانش بیافزاید، بدون شک نشست‌های چند جانبه‌ی صلح نیز اگر برگزار شود، سودمندتر برای افغانستان و آینده امنیتی افغانستان خواهد بود.

روزنامه سرخط

Leave A Reply