طالبان و دعوت اویغورها به بدخشان؛

0 837

طالبان و دعوت اویغورها به بدخشان؛
چین به مقامات بدخشان، رشوه سیاسی می‌دهد

اویغوری‌ها مبارزین آزادی در چین و طالبان در بدخشان از چندی به اینسو به لازم و ملزوم همدیگر مبدل شده اند. آمار و ارقامی را که سرخط بدست آورده، نشان می‌دهد که از یک سال به اینسو حدود صد اویغوری‌ از ولایت سین‌کیانگ چین به ولسوالی‌های هم مرز به بدخشان آمده اند. طالبان از اویغوری‌ها به حیث اجیر جنگی استفاده می‌کنند و در اویغورها نیز سلاح می‌گیرند.

این ارتباط میان اویغوری‌های آزادی‌خواه، طالبان و تروریستان بین‌المللی در ولایت بدخشان؛ دولت چین را نگران ساخته است. از اینرو؛ به شمول والی؛ اعضای شورای علما؛ روسای ولایتی، وکلای شورای ولایتی و نماینده‌گان مردم بدخشان در شورای ملی را به سیاحتِ به چین فرا خواندهاست.

اویغورها، ساکنین شمال غرب چین هستند که در ایالت سین‌کیانگ یا ترکستان شرقی «اویغورستان» به مرکزیت اورومچی زندگی می‌کنند. مردم اویغور از اقوام ترک و مسلمان سنی هستند. آنان ۵۰۰ سال قبل از میلاد به چین نقل مکان کردند و با ظهور اسلام و روحیه آزادی خواهی به استقلال طلب از چین و تشکیل دولت اسلامی و مستقل برآمدند.

دولت چین همواره جلو آزادی خواهی آنان را گرفته و آنان را در مقاطع مختلف سرکوب نیز کرده است. این ولایت چین؛ در مرز ۷۷ کیلومتری با بدخشان واقع است. این گروه از مردم چین در گذشته‌ها نیز با گروه‌های جنگ طلب در افغانستان ارتباط داشت، اما در این چند سال اخیر موانع فرا راه تامین ارتباط بیش‌تر میان دو طرف وجود داشته است که حالا رفع گردیده است.

ارقامی که روزنامه سرخط از قوماندانی امنیه بدخشان بدست آورده، نشان می‌دهد که در یک سال اخیر پنجاه تا صد جنگجوی اویغوری به بدخشان آمده اند و با طالبان تامین رابطه نموده اند. بدخشان؛ یگانه راه آسان و سهل برای اویغوری‌های چین بوده که از این طریق می‌توانند برنامه‌های شان را علیه دولت مرکزی چین به پیش ببرند. ناامن شدن بدخشان امکان آمدن اویغورهای چینایی؛ به این ولایت را فراهم کرده است.

از همین خاظر دولت چین نگران حال و احوال این روزهای بدخشان و رفت‌وآمد اویغوری‌ها به این ولایت است و به هر صورت تلاش دارد تا جلو نفوذ هرچه بیش‌تر این گروه و تامین ارتباط میان آنان و تروریستان دیگر در این ولایت را بگیرد.

داکتر بشیر احمد صمیم؛ عضو شورای ولایتی بدخشان به روزنامه سرخط می‌گوید: «چین تهدید به خود از جانب اویغوری‌ها را از بابت ارتباط آنان با طالبان درک کرده و نگران است. دولت چین؛ حدود ۲۵ روز پیش شماری از مقامات ولایت بدخشان را به آن کشور دعوت نموده و به آنان زمینه سیاحت را فراهم کرد. والی، وکلای شورای ولایتی، شماری از اعضای شورای علمای بدخشان، روسای ولایتی و سرگروپ‌های جهادی به چین رفته بودند. هدف از این سفر؛ جلب حمایت سیاسی از جانب چین بود. همین حالا نیز شماری از روسای ولایتی بدخشان در چین بسر می‌برند».

چین می‌خواهد از طریق جلب کمک این اشخاص؛ آنان را در سرکوب اویغوری‌های مبارزه استفاده نماید. عِلاوه بر این؛ سفیر چین مقیم کابل حدود بیست روز پیش به بدخشان رفت و در آنجا پروژه‌های عام‌المنفعه به ارزش بیست میلیون دالر را افتتاح کرد. این به نوعی رشوه سیاسی می‌باشد.

حضور اویغوری‌های چین در بدخشان دو مشکل را به همراه دارد. یکی اینکه؛ زمینه مداخلات چین را فراهم می‌سازد و در گام بعد؛ افغانستان بیش‌تر از حال به مرکز برنامه‌ ریزی‌ها مبدل می‌شود. به این ترتیب؛ بازی‌های استخباراتی چین بیش‌تر از هر زمان دیگر فعال‌تر و بیش‌تر خواهد شد.

بدخشان، آرام‌ترین و مصوون‌ترین محل به هدف پیشبرد اهداف اویغوری‌ها بوده و از اینرو چین حتی در محافل رسمی از مقامات دولت افغانستان خواسته است تا در جلوگیری و سرکوب اویغوری‌ها گام بردارند.

روزنامه سرخط

Leave A Reply