طالبان و قراردادیان، ارزگان را به دوره تاریک برده اند

0 594

بیش‌تر از یک ماه پیش طالبان بجز شفاخانه مرکزی در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، تمامی کلینیک‌ها و مراکز صحی در این ولایت را که شمار آن به ۵۱ می‌رسید، بستند.

طالبان این مراکز را به دلیل پایبند نماندن موسسه قراردادی AHDS به تعهد با این گروه بستند. این شرکت قراردادی به خاطر منفعت شخصی و دریافت اجازه کار، سلسله تعهداتی را به طالبان سپرده بودند که عملی کرده نتوانستند. طالبان حالا پیشنهادات ده ماده‌یی شان را به وزارت صحت عامه ارایه کرده اند که هشت آن در جلسه شورای امنیت ملی منظور گردیده است.

موسسه قراردادی خدمات صحی در ولایت ارزگان موسوم به «Afghan Health Development Service» با مخفف AHDS حدود یک سال پیش قرارداد لوژستیک و ارایه خدمات صحی در مراکز صحی ولایت ارزگان را امضا کرد.
به این دلیل که اکثریت کلینیک‌ها و مراکز صحی در ارزگان در مناطق زیر تسلط طالبان واقع ااند، اجازه و موافقت این گروه برای آغاز به کار این شرکت لازمی بود. طبعاً طالبان هم شروطی داشتند که همانا، فراهم سازی سهولت‌های صحی از قبیل، اعمار شفاخانه‌ها، خرید امبولانس، وسایل و تجهیزات پیشرفته طبی و توظیف داکتران متخصص و جراح بود.

موسسه قراردادی با گذشت شش ماه از مدت قرارداد یک ساله، نتوانست به وعده‌هایش عمل کند و طالبان هم به بستن این مراکز ابا ورزیدند.
امیر محمد بارکزی، رئیس شورای ولایتی ارزگان به سرخط می‌گوید، مراکز و کلینیک‌های صحی واقع در دو کیلومتری ترینکوت مرکز ارزگان که هم اکنون زیر تسلط حکومت است، همچنان در نتیجه تهدید طالبان مسدود گردیده اند. او می‌گوید: «شمار مجموعی مراکز، کلینیک‌ها و شفاخانه مرکز در ترینکوت، به ۵۲ می‌رسد. بجز شفاخانه مرکز؛ تمامی مراکز و کلینیک‌های صحی از سوی طالبان مسدود گردیده بود. درست دو روز پیش دو مرکز صحی در ولسوالی‌های چوره و دهراوو د که در مناطق زیر تسلط حکومت بود، در اثر فشار نظامیان بازگشایی گردید. در این مراکز صحی بجز نرس‌های انگشت شمار، دیگر هیچ پرسونل و خدمات صحی وجود ندارد. در سراسر ارزگان، ۴۹ مرکز صحی از سوی طالبان مسدود است».
منصفانه خواهد بود که گفت، این شَر را قراردادیان و طالبان به میان آورده اند، چون در آغاز کار؛ وعده‌های بلند پروازانه و غیرعملی می‌دهند و زمانی که به آن عمل نتوانند، به صدها هزار تن دیگر ضرر می‌رسانند.

براساس گزارش‌ها تلاش‌ها به خاطر بازگشایی مراکز و کلینیک‌های صحی با میانجیگری بزرگان و متنفذین قومی در ارزگان نیز نتیجه نداده و سرانجام طالبان فهرستی از پیشنهادات شان را به حکومت سپردند که در آن ده پیشنهاد کرده اند.
براساس گزارش‌ها، هشت پیش شرط طالبان شامل، اعمار شفاخانه‌ها در ساحات زیر تسلط طالبان، خرید امبولانس‌ها،سهولت‌های عالی صحی، وسایل و تجهیزات پیشرفته و تقرری داکتران مسلکی را شامل است.

داکتر خان آقا میاخیل، رئیس صحت عامه ارزگان ضمن رد شمار مراکز مسدود مانده از سوی طالبان می‌گوید، وزیر صحت عامه خواست‌های طالبان را به شورای امنیت ملی مطرح کرده که بیش‌ترین آن پذیرفته شده اند. «شمار مجموعی مراکز صحی در سراسر ارزگان به ۴۹ می‌رسد که از این میان ۳۵ آن از سوی طالبان مسدود اند. ما هم در تلاش هستیم تا این مراکز بازگشایی گردند. همه خواست‌های طالبان پذیرفته شده و تنها بر دو پیش شرط آن؛ بحث‌ جریان دارد. برای ما فرقی نمی‌کند که از خدمات صحی کی‌ها استفاده می‌کنند، ولی وزارت صحت عامه به ارایه خدمات متوازن به تمامی افغانستان متعهد است».

اساسی‌ترین هدف طالبان از بستن مراکز صحی در ارزگان، کسب امتیاز در جهت خدمات بهتر صحی برای مداوای زخمیان شان است، در حالی که در مدت یک ماه اخیر؛ هزاران ارزگانی سخت دچار مشکل هستند.
همه ارزگانی‌ها بیماران شان را به شفاخانه مرکز می‌برند و سپس نسبت کمبود سهولت‌ها به کندهار، دایکندی و یا هم بلوچستان انتقال می‌دهند.

روزنامه سرخط

Leave A Reply