من آن نیم؟ /عبدالرووف لیوال

0 426

من آن نیم که ۴۲ میلیون دالررا

ازادویه ی بیمارستان عسکری

چون لحم الخنضیرومسکرات خورم .

 

من آن نیم که لقمه حرام را

ازشرم مردم ،زیرلحاف خورم .

 

من آن نیم که زمین های

دشت چمتله ونصرت مینه را

چون سیاف خورم.

 

من آن نیم که اسباب المجلس باخرید ارزان را

تبدیل به قیمت بالا حساب خورم .

 

من آن نیم که بزورقومندانیت فرقه

ازدرک فروش قرغه وګلباغ ،شکلات خورم .

 

من آن نیم که از اعاشه ی سربازخط اول

نکبتی  را چون لحم الممات خورم .

 

من آن نیم که با بطلان جزای راشی و مرتشی

۲۲تن اقارب نالایق رادرچوکی نصب

و سهم درجفله ی ایشان را

با روپوش صلوات خورم .

 

(من آنم که اشکنه ی کچالوی خودرا

باقناعت وجدان پاک ،چون کباب خورم )

عبدالرووف لیوال.

Leave A Reply