امیدهای بسته به پوزه‌لیچ هیچ شد

0 272

پس از پایان سیزده سال انتظارِ غوری‌ها؛ یک پروژه بند برق نصیب این ولایت شد. کار این بند برق با قابلیت تامین ۴،۶ میګاوات سه سال پیش آغاز شد و طبق موعد تعیین شده قرار بود در مدت زمان چهار سال به بهره‌برداری سپرده شود.

سه سال از آن گذشته و تنها هجده درصد کارش تکمیل شد. قراردادی اصلی این بند برق؛ شرکتِ روسی به نام «الکترو» است و دلیل تاخیر و کار بطی آن؛ اختلافات ذات‌البینی قرادادهای اصلی و فرعی – داخلی بوده است. از اینرو؛ قرارداد‌ی‌ها ناگزیر اند تا هشتاد درصد کار باقی‌مانده را در مدت زمان یک سال با نظرداشت روزهای نه چندان دور به پایان فصل کاری به اتمام برسانند.

غور؛ در مرکز کشور یگانه ولایتی است که تا هنوز حتی یک کیلووات از منابع چون وارداتی، آبی و یا هم انرژی قابل تجدید نظر ندارد. در این مدت سیزده سال کاری برایش نشد و تنها شهریان فیروز کوه در طول یک شبانه روز برای پنج ساعت از برق دیزلی برخوردار اند. این برق تنها برای تنویر بوده و استفاده بیش‌تر از آن ممکن نیست.

التماسی غوری‌ها ایجاب شد و در ۱۳۹۴ کار اعمار بند برق پوزه‌لیچ با ظرفیت تولید چهار میگاوات آغاز شد. شرکت روسی به نام «الکترو» با برنده شدن قراردادِ متذکره به ارزش پانزده میلیون دالر امریکایی با مساعی شرکت‌های داخلی – فرعی متعهد شد که این بند را در مدت زمان چهار سال به بهره‌برداری می‌سپارد.

فضل‌الحق احسان؛ رئیس شورای ولایتی غور به روزنامه سرخط می‌گوید، این همه معضلات ریشه در کم توجهی مرکز به این ولایت دارد. او می‌گوید: «غور کاملاً به یک ولایت فراموش شده مبدل شده است. ما امید داشتیم که در طول چهار سال از برق آبی بند پوزه‌لیچ بهره‌مند شویم. شرکت‌های اصلی و فرعی قراردادی با هم مشکل دارند و در اثر همین مشکل ما قربانی شده ایم. برای فعلاً کار اعمار این بند کاملاً متوقف است.»

بند پوزه لیچ در فاصله هشت کیلومتری فیروز کوه مرکز غور واقع است. وزارت انرژی و آب متوقف بودن کار اعمار این بند برق را نمی‌پذیرد. عبدالبصیر عظیمی، معیین مالی و اداری وزارت انرژی و آب به سرخط می‌گوید، وزارت انرژی و آب جزء پیگیری و تسهیل پروژه؛ کار دیگری انجام داده نمی‌تواند.

آقای عظیمی می‌گوید: «مساله اختلافات میان شرکت‌های قراردادی را رد نمی‌کنم. ما متاسفانه جزء تعقیب و اِعمال فشار بر قراردادی‌ها کار دیگری انجام داده نمی‌توانیم. باوجودی که بند برق پوزه‌لیچ در صدر کارهای ما قرار دارد، ولی تا هنوز حدود بیست درصد کار آن انجام شده است. این واقعاً مشکلی است که از بهر ناچاری وزارت انرژی و آب به میان آمده است.»

این مشکلات به ساختار و سیستم برمی‌گردد، چون تا هنوز سکتور خصوصی بسیار جوان بوده و هیچ کدام این شرکت‌ها تجربه بندسازی را ندارد. عبدالبضیر عظیمی؛ معیین وزارت انرژی و آب نیز همین موضوع را می‌پذیرد. او می‌گوید: «با توجه به واقعیت‌های جامعه و مشکلات از قبیل امنیت، نبود شرکت‌های با تجربه و بسا مسایل دیگر؛ شرکت‌های درجه یک خارجی در داوطلبی‌های داخلی شرکت نمی‌کنند. از اینرو شرکت‌های درجه سه در این داوطلبی‌ها شرکت کرده که تجارب چندان زیادی هم ندارند. این مشکلِ ساختار است و تا زمانی وجود خواهد داشت که تقویت شود.»

به هر صورت، این همه موارد به کم توجهی مرکز برمی‌‌گردد. آنگونه که به تازه‌گی صدها غوری را به هدف اعتراض بر آن به جاده‌های فیروز کوه کشانید. بطی بودن کار بند برق پوزه‌لیچ یکی از شکایت‌های آنان بود.
با نظرداشت موارد فوق به نظر نمی‌رسد که بند برق پوزه‌لیچ در زمان تعیین شده و حتی چند سال بعد آن به بهره‌برداری سپرده شود.

روزنامه سرخط

Leave A Reply