روزگار تلخ نصف جامعه

0 343

هرات در غرب کشور از ولایت‌های است که بیش‌ترین رقم خودکشی زنان و دختران در تناسب به ۳۳ ولایت دیگر را دارا است. طبق آخرین آمار دریافنتی سرخط، از آغاز سال جاری تا حال ۶۰ مورد خودکشی دختران در این ولایت به ثبت رسیده است.
به این ترتیب، روزانه معمولاً از سه تا پنح مورد خودکشی در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت می‌رسد.

براساس آخرین آمارها، از آغاز تا این ماه سال جاری میلادی حدود ۳۵۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان به ثبت رسیده است.
براساس این آمار، در این مدت ۱۷۸۰ زن ۳۷۷۸۸ نوع خشونت را به کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش داده اند. این آمار ۱۳۵۱ نوع مختلف لت‌وکوب، ۱۸۶ نوع مختلف خشونت‌های جنسی، ۱۰۹۳ مورد خشونت‌های لفظی، ۵۸۷ مورد خشونت اقتصادی و ۵۵۷ مورد دیگر را نیز موارد مختلف خشونت‌ها در مقابل زنان تشکیل می‌دهد.

از این میان، در جریان یک ‌سال اخیر ۶۵۰ مورد خشونت علیه زنان تنها در هرات به ثبت رسیده است. بنابر آمار ریاست امور زنان این ولایت؛ در این مدت ۲۳ مورد قتل و ۶۰ مورد خودکشی در مقایسه با همه انواع دیګر خشونت تکان دهنده است.
عزیزه کریمی، سرپرست ریاست امور زنان هرات به سرخط می‌گوید، آمار یادشده فقط موارد ثبت شده را انعکاس می‌دهد. او می‌گوید: «به این معنا که نیمی از موارد دیگر خشونت به علت‌های مختلف به ثبت نرسیده اند. رقم ۶۵۰ مورد خشونت هم از آدرس کمیسیون منع خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.»

در این حال؛ محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با سرخط؛ شکست‌های عشقی، تلاش برای جلب توجه اعضای خانواده، محرومیت، فقر اقتصادی، ازدواج‌های زیر سن، توهین و تحقیر زنان و دختران از سوی بزرگان خانواده‌ها و برخی عنعنات ناپسند را از جمله دلایل اساسی رقم بالای خشونت در برابر زنان، به خصوص اقدم به خودکشی در این ولایت می‌خواند.
او می‌گوید: «روزانه به صورت حد اوسط سه تا پنج رویداد خودکشی در این ولایت به ثبت می‌رسد. اکثریت زنان و دخترانی که به این کار متوسل می‌شوند، از ادویه وترنری «تداوی حیوانات»، دوای معروف به مرگ موش و مقدار زیادی ادویه استفاده می‌نمایند. تداوی و زنده ماندن آنان وابسته به نوع ادویه است که آن‌ها استفاده می‌نمایند. اکثریت مراجعین را باشنده‌های سطح شهر، ولسوالی‌ها و ولایت‌های همجوار تشکیل می‌دهند.»

عبدالقادر رحیمی، رییس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در هرات مدعی است، آمار ریاست امور زنان، تنها نیمی از خشونت‌های بوده که در این ولایت رخ داده است.

آقای رحیمی می‌گوید: «من فکر می‌کنم پنجاه درصد از خشونت‌های ‌که علیه زنان صورت می‌گیرد، به ثبت نمی‌رسد و حتی از دید بسیاری ادارات دولتی و غیردولتی پنهان می‌ماند و از همینرو موارد زیادی خشونت از ثبت قلم باز می‌مانند.»
محی‌الدین نوری، معاون والی هرات هم می‌گوید، تمام قضایای خشونت علیه زنان که در این ولایت به ثبت رسیده، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. او همچنان دلیل اساسی ثبت نشده رقم باقی مانده خشونت در مقابل زنان را برخی محدودیت‌های خانواده‌گی عنوان می‌کند.

آمار ریاست امور زنان هرات، تمام ولسوالی‌های این ولایت را پوشش می‌دهد. دلیل خشونت علیه زنان در هرات، فقر، اختلافات خانوادگی، اعتیاد به مواد‌مخدر و ازدواج‌های اجباری خوانده می‌شود.

روزنامه سرخط

Leave A Reply