نجیب کابلی: محقق افغانان را برای جنگ سوریه و عراق به سفارت ایران معرفی میکند

0 637

نجیب کابلی مستند افشا کرد … که : محقق افغانان را برای جنگ سوریه و عراق به سفارت ایران معرفی میکند

حزب مشارکت ملی افغانستان ادعا می‌کند که معاون دوم ریاست اجرائیه افغانان را به سفارت ایران در کابل معرفی می‌کند تا برای جنگ به سوریه و عراق فرستاده شوند.

این حزب ادعا می‌کند که معاون دوم ریاست اجرائیه به جنگ‌های مذهبی دامن زده و به این ترتیب می‌خواهد تا

منافع ایران را مصئون سازد.

نجیب‌الله کابلی رئیس این حزب همچنان ادعا کرد که محمد محقق به کمک برخی‌ها، تعداد از افغان‌ها را برای فرستادن به جنگ عراق و سوریه به سفارت ایران در کابل معرفی می‌کند.
آقای کابلی به‌خاطر اثبات ادعا‌یش این سند را با رسانه‌ها شریک ساخت.

آقای کابلی برای ثبوت ادعایش مکتوبی را با رسانه‌ها شریک ساخت که گویا برای دادن ویزه به ۹ تن ازافغان‌ها به امضای محمد محقق به سفارت ایران فرستاده شده‌است.

او افزود: ” شما بیبینید که یک رهبر حزب سیاسی که معاون دوم ریاست اجرائیه هم است، چگونه به خود این جرأت را می‌دهد که به سفارت ایران مستقیماً مکتوب می‌نویسد که شما برای ۱۰ و یا ۲۰ نفر ویزه بدهید، دوستی و همکاری که آقای محقق با سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی دارد هم یک تعداد افراد را به جنگ‌های سوریه و عراق می‌فرستد، ویزه برای‌شان می‌گیرد و همچنان کار تجارت و بزنس خود را می‌کنند.”
وی می‌گوید به‌زودی در مورد این‌که برای محمد محقق از ایران پول فرستاده می‌شود نیز اسناد ارائه خواهد کرد.

در مکتوب فرستاده شده به سفارت ایران به امضای محمد محقق از قول معاون دوم ریاست اجرائیه گفته شده‌است که ۹ تن معرفی شده از خویشاوندان وی بوده و برای سیاحت به ایران می‌روند.
این در حالیست که پیش از این اظهارات معاون دوم ریاست اجرائیه در نشست تهران در مورد جنگ سوریه عکس‌العمل‌های را برانگیخت.
هرچند محمد محقق از لشکر جنگی فاطمیون سپاسگزاری کرد، اما حکومت افغانستان می‌گوید که اظهارات محمد محقق در روشنی قانون بررسی می‌گردد.
دفتر مطبوعاتی محمد محقق ادعای آقای کابلی را بی‌اساس خوانده و آن‌را مملو از خصومت‌های شخصی می‌داند.
عبدالبصیر موحد رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت که ممکن آقای محقق برای برخی افراد به هدف همکاری با آنان مکتوب را به سفارت ایران فرستاده باشد، اما این ادعا درست نیست که ایران آن‌ها را در جنگ سوریه و عراق استفاده می‌کند.
این ادعا درست نیست که ایران آن‌ها را در جنگ سوریه و عراق استفاده می‌کند.
او افزود:”ادعای که ممکن افراد معرفی شده در جنگ استفاده می‌شود به کلی بی‌بنیاد است. این نه‌تنها در حزب محقق صاحب، بلکه در تمام احزاب وجود دارد که هر گاه کسی بخواهد به کدام کشور بیرونی برود این‌ها تائید می‌کنند که این افراد خواهان ویزه استند درین کدام مشکلی وجود ندارد، همه روزه این کاراتفاق می‌افتد.”
هرچند رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان می‌گوید که اسناد به‌دست آمده و اسناد دیگر که به دست خواهد آورد را به ارگان‌های مربوط تسلیم می‌کند، اما دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست اجرائیه می‌گوید که آقای محقق هیچ کاری غیر قانونی انجام نداده و بهتر است تا به جای دسیسه‌سازی برای وحدت ملی کار شود.

Leave A Reply