استعفای آقای نور از دیدگاه دوستان کج گفتار و کج رفتار او

0 378

صاحبزاده احمد توانا

دیروز وقتیکه خبر استعفای آقای عطامحمد نور جنگسالار و تفنگدار مشهور افغانستان را از طریق رسانه های محلی شنیدم خوش شدم و من هم مانند میلیونها انسانهای مظلوم این سرزمین فکر کردم که کوه بزرگ از سر راه قانونیت و مصئونیت این جامعه برداشته شد ، خس و خاشاک باقی مانده شاید بزودی مثل پارچه برف تحت شعاع افتاب ذوب گردد و کشور عزیز به طرف صلح و ارامش به پیش برود، بنآ سطری چندی از عکس العمل خورسندی خود را تحریر نموده به تاند ارسال نمودم و با تشکر از مسئولین صفحه انترنیتی تاند انها نیز در نشر چند سطری تحریری من تآخیر نه نمودند.

اما پیش از این که نوشته من نشر و دوستان و هموطنان در این خورسندی شریک شوند صاحبان چشمان کج ، رفتار کج و گفتار کج بر روی رسانه ها ظهور کردند و به گفته های ملئ از حقد و تحقیر اعلان کردند که کج همانطور کج است و هیچ راست نخواهد شد “الا بالقوه “

استاد تفنگدار و فرعون صفت نیز صدایش را کالمعتاد در مقابل تصمیم حکومت بلند کرد و اعلان کرد که من والی هستم و به هیچ تصمیم حکومت اعتنای ندارم ، والی که هیچ آمر ندارد و به هیچ قانون و اصول پابند نیست .

من هماز جمله کسانی استم که از مسائل پشت پرده خبری ندارم و نه هم کوشش می کنم بدانم که پشت پرده چه میگذرد فکر می کنم چیزی که میشنوم و میبینم همانطور خواهد بود . ضرب المثل سابق میگوید که “شنیده کی بود مانند دیده” اما شکل امروزی این ضرب المثل اینست که “شنیده و دیده کی بود مانند پشت پرده”؟

شاید استاد محترم بازهم از پشت پرده اطمئنان حاصل کرده باشد که حکومت فعلی توان برطرف کردن تفنگدار را ندارد و میتوان هنوز هم تحت نام اسلام و جهاد – العوام کالانعام را فریب داده به پشت خود استاد و چندی دیگری نیز در عرش خود باقی بماند.

استاد نور و دوستان کج دیدار ، کج گفتار و کج رفتار وی از بدؤ تآسیس نظام کنونی همیشه لهجه اخطار ، تهدید و حقد را پشرو گرفته اند و همیشه تخت وتاز کرده است که مقام فعلی وی هبه یا بخشش کسی نیست بلکه مال غنیمت کرده اوست که به هیچ وجه انرا به کسی دیگری وادار نخواهد شد ، برعلاوه مقام ، هیچ سلطه و قانون را معترف نیست زیرا که مجاهدین امثال او سرشار و مصئون از هرنوع قانون و نظام استند.

آقای نور اکثراً استدلال کرده است که کسانیکه در رده های بالای قدرت قرار دارند انها نیز به زور ، دزدی و غارت به مقامهای شان نایل امده اند بنآ من هم ، که این اعتراف صریح و واضح آقای نور است که وی بالاساس شایستگی و یا هم اهلیت به این مقام نرسیده بلکه به اساس چور و چپاول و همچشمی با رقیبان سیاسی خود این مقام را غنیمت کرده و حق خویش می داند حال انکه رقیبان سیاسی آقای نور هیچگاه اتهام دزدی و غارت را قبول نه کرده اند اما استاد محترم معترف است.

Leave A Reply