جمعيت اسلامی و شورای نظار بايد بدانند/ دوکتور صلاح الدین سعیدی

0 333

جمعيت اسلامی و شورای نظار بايد بدانند كه ديگر آن حالت و آن زمان نیست که امریکا افراد دیسانت شدهء خود را به زور بادیګاردان امریکایي محافظت میکردند! جمعیت اسلامی و شورای نظار باید بدانند که تعویض شان ممکن است. تنها حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار این خلاء را کاملاً و خوب پُر کرده میتواند. این خلای ممکن قدرت در صورتیکه با عمل عجولانه شاخهء جناب صلاح الدین ربانی حزب جمعیت با حاکمیت بایکوت کند، ساده با کادر های تربیه شده در ۱۷ سال گذشته با حوادث ممکن محدودی نیز کاملاً و بهتر پُر شده میتواند! جمعیت اسلامی، شورای نظار و هر حلقه و ګروپ دیګر یکه قصد مخالفت مسلحانه با حاکمیت کابل را داشته باشد باید بداند که دیګر تغیر سرنوشت ساز در سیر حوادث کشور وارد کرده نمی توانند. لذا بر جناب عطاء محمد نور و شاخهء جمعیت مربوط به وی است تا در مسایل طفلانه و عجولانه برخورد نه کنند. اولاً در بین خود شان و نشسته و معلوم کنند که آیا با ریاست جمهوری برای تفاهم داکتر عبدالله عبدالله موظف است یا عطاء محمد نور؟

جناب عطاء محمد باید نه ګذارد چیزی را که خود اعمار کرده اند و یا خود آباد کرده اند، خود به مشکل مواجه نه کنند. مشکلیکه روی سیاهی نهایی در صورت تصامیم عجولانه و احساساتی متوجه خودکسانی ازین دوحرکت خواهد بود که به آن متوسل شوند. بلی تفاهم بین دو تیم حاکم ممثلین خود را دارد و به نام تیم جمعیت تفاهم را داکتر عبدالله عبدالله به پيش میبرد. این ممکن و قابل قبول نیست که یکبار داکتر عبدالله عبدالله به نام تیم امتیاز بګیردو بار دیګر آقای عطای نور. بقیهء جامعه و ستیج سیاسی نیز درین وطن حق دارند. امتیاز و اخذ مس‌ؤلیت باید از طریق مشروعیت ملت باشد و جناب امرالله صالح به همین منوال و لو با کلمات رکیک، اظهارات و تأکیدات دیموکراتیک و خوبی داشتند. تګذارید جامه و مردم ما را به تیاهی و نابودی بیشتر ازین سوق کنید! بر جمعیت اسلامی و شورای نظار است تا از موضع خطای حزب جمعیت و شورای نظار جلوګیری کنند. خاص کلام در مسأله سبکدوشی جناب عطاء محمد نور از سمت ولایت بلخ موضع حکومت مرکزی کاملاً برحق و مواضع جناب عطاء محمد نور مواضع یاغی و باغی است! بګذار جمعیت اسلامی و شورای نظار این را با تمام صراحت بدانند! جای تأسف و تأثر خواهد بود و هست که هیچ نیروی سیاسی موجود کشور از ستیج سیاسی نباید حذف ساخته شود. حذفهای موجب مشکلات زیادی است و صلح به بار نمی آورد، آما بر شاخهء باغی جمعیت است که حد خود را بشناسد و خود را به خشم مردم و ملت مواجه نه سازد! زمان تغیر کرده و قدم نادرست عواقب بد برای شان داشته میتواند. عواقبیکه به نفع کشور و مردم ما نیز نیست! بګذار این را با تمام صراحت بدانند!

دوکتور صلاح الدین سعیدی

22/12/2017

Leave A Reply