افغانستان، گام به گام تا قُله‌های پیروزی

0 354

تا رسیدن به آرزوهای بزرگ و ساختن سرزمین آباد و مرفه راه طولانی در پیش است؛ اما افغانستان گام‌های بزرگ و استواری را برداشته تا به بلندترین قله‌های اقتصادی و پیشرفت دست پیدا کند. افغانستان که روزگاری محراق اقتصاد منطقه و تبادلات تجاری بود؛ جنگ‌های خانمان‌ سوزی را تجربه کرد که رگ رگ آن مملو است از ناله‌های مادران و پدرانی که در سوگ عزیزان خود نشسته‌اند.

اکنون اما آن زمان گذشت و گام‌های مردم افغانستان به سوی پیشرفت و آبادانی در حرکت است. ایران و پاکستان به عنوان دو کشوری که بیشترین مداخلات سیاسی و نظامی را در چندین سال گذشته در افغانستان داشته اند؛ اکنون درگیر همان معضلاتی هستند که برای تخریب افغانستان سنجیده بودند.

جامعه‌ی روحانیت ایران به شدت زیر فشار آزادی خواهان و قشر جوان این کشور است. بخش بزرگی از مردم ایران از فقر و بالا بودن مواد مورد نیاز مردم شکایت دارند؛ اما در چهل سال پس از انقلاب ایران، سیاسیون این کشور نتوانسته‌اند خدمات مناسب را به مردم ارایه کنند.

اکنون پاکستان بزرگترین حامی و کمک کننده مالی خود را در شرف از دست دادن است و نتوانسته اعتماد جامعه‌ی جهانی را جلب کند. پاکستان آنقدر تروریست و آدم‌کش تربیه کرد تا به عنوان سایه‌ی تاریک و وحشتانک در میان کشورهای جهان شناخته شد؛ اما مردم افغانستان با قربانی‌های میلیونی در برابر جنگ‌های نیابتی استخبارات منطقه و دزدی‌های مجاهدین، اکنون فصل تازه‌یی از زندگی خود را ورق زده اند.

فابریکه‌ی تولید و پروسس روغن خوراکی در ولایت هلمند افتتاح شد، کارخانه‌ی تولید آراد در شمال کشور، شرکت تولید سمنت دوباره آغاز به کار کرد. ولایت غزنی به برق شبکه‌یی با قیمت ارزان وصل شد. دهلیز هوایی افغانستان و هند و تجارت آبی افغانستان با هند از طریق چابهار دیگر پیروزی افغانستان به شمار می‌روند.

بند سلما افتتاح شد و روز دیگر کار ساخت چندین بند برق دیگر در ولایات مختلف روی دست گرفته شد تا آب‌های افغانستان بهتر مدیریت شود.
آب به عنوان آبروی افغانستان مدیریت می‌شود تا ایران و پاکستان برای یک قطره‌ی آن باید دست به دامن مردم افغانستان شوند. خیلی خوردند و خیلی غارت کردند؛ اکنون اما میدان در دست مردم افغانستان است. اگر پروژه‌ی تاپی، دهلیز تجارتی چین – افغانستان و پاکستان، کاسا 1000 و سرک ابریشم جدید نیز افتتاح شوند؛ افغانستان بیشتر از گذشته خار چشم دشمنان خود در منطقه خواهد شد.

دیروز نیز بزرگترین فابریکه ذوب آهن و کارخانه‌ی تولید سیخ گول تعمیراتی در کابل افتتاح شد. فابریکه‌ی “خان استیل” به عنوان مُشتی نمونه‌ی خروار از پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان است که صدها شهروند جامعه‌ را در خود جای داده و مصروف کار کرده است.

با این وجود، اگر آرامش سیاسی در افغانستان حکم فرما باشد، افغانستان در کمترین مدت، طولانی‌ترین راه را در بخش رشد صنعتی و وسعت تجاری خواهد پیمود.
اختلافات درونی و مصروف کردن اذهان پلان‌گذاران اقتصادی و سیاسی افغانستان به این مسایل، گام‌های پیروزمندانه مردم افغانستان را سست می‌کند. وقت آن است که همه یکی شوند. احزاب بزرگ و کوچک سیاسی فقط شعار حمایت از پیشرفت کشور را سرلوحه قرار بدهند.

اقوام و مذاهب مختلف افغانستان برای پیشرفت کار کنند و پوهنتون‌ها و نهادهای علمی برای تربیه مفکوره‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدید برای کشور تلاش کنند.
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آبـــــــاد

روزنامه سرخط

Leave A Reply