بدخشان در آستانه قحطی؛ ۱۵۰۰ هزار نفوس، قربانی خون یک سرباز شده‌اند

0 301

۲۵۵ روز پیش یک سرباز تاجیکستانی در ده کیلومتری سرحد با افغانستان در خاک خودش کشته شد. وزارت امور داخله تاجیکستان پس از وقوع این رویداد اعلام کرد که این سرباز بدست قاچاقبران افغان کشته شده و در اعتراض به آن پنج مسیر سرحدی با ولایت بدخشان را بست و تا همین حالا نیز بسته است.

این ولسوالی‌های بدخشان واقع در مرز با تاجیکستان به علت بندش راه‌ها پنج ماه تمام با مرکز ولایت در ارتباط نبوده و از اینرو، تمامی مواد اولیه و اجناس مورد ضرورت دیگر از تاجیکستان وارد می‌شود. در این بیست روزی که راه‌های مرزی بدخشان و تاجیکستان بسته بوده، نرخ مواد اولیه دو برابر افزایش یافته است.

وزارت امور داخله تاجیکستان مدعی است که قاچاقبران افغان با داخل شدن از طریق یکی از راه‌های مواصلاتی افغانستان و این کشور همسایه شمالی، یک سرباز را در فاصله ده کیلومتری در داخل خاک تاجیکستان به قتل رسانیده و سپس فرار نموده‌اند.

پنج ولسوالی ولایت بدخشان در مرز با تاجیکستان واقع است و هر ولسوالی از طریق یک پل مواصلاتی وصل با این همسایه شمالی وصل گردیده است. این یگانه راه مواصلاتی و آسانِ رفت و آمد و انتقال اموال به ولایت بدخشان از تاجیکستان بوده و راه دیگری وجود ندارد.
طبق توافق افغانستان با تاجیکستان از این راه برای انتقال مواد خوراکی و دیگر اجناس مورد نیاز به ولسوالی‌های مربوطه استفاده می‌شود، ولی از بیست روز به اینسو تمامی پنج پل پس از آن بسته است که یک سرباز تاجیکی در خاکش به قتل رسید.

دوشنبه مدعی است که این سرباز به واسطه قاچاقبران افغان از پا درآورده شده و به همین دلیل راه‌هایش با بدخشان را بست. ولسوالی‌های واقع در مرز با تاجیکستان، خواهان، واخان، نسی، شغنان و شکی بوده و به دلیل برف‌باری‌های سنگین در فصل سرمای زمستان، راه‌های زمینی و منتهی به این ولسوالی‌ها به صورت کلی مسدود بوده و مردم آن از طریق تاجیکستان اکمال می‌شوند.
هر ولسوالی فوق؛ بیست تا بیست و پنج هزار نفوس داشته و از روزی که پل‌های ارتباطی بسته گردیده، نرخ مواد اولیه و خوراکی دیگر، هر کدام دو برابر افزایش یافته است.

محمد غفران ولسوال خواهان ولایت بدخشان به روزنامه سرخط می‌گوید، مقداری مواد خوراکی در ذخیرگاه‌های شخصی و دولتی این ولایت موحود بود، ولی آن هم رو به خلاصی است. او می‌‌گوید: «حکومت محلی و ولسوالی خواهان و دیگر ولسوالی‌ها تلاش‌های شان را برای بازگشایی راه‌های شان آغاز کرده، ولی به نظر می‌رسد که این موضوع با نظرداشت مشکلی که به میان آمده، به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها بازگشایی گردد.

نیک محمد نظری، سخنگوی مقام ولایت بدخشان هم به سرخط می‌گوید، مقداری مواد خوراکی به ولسوالی‌های واقع در مرز با تاجیکستان از طریق هوا انتقال داده شده، ولی به هیچوجه کافی نیست. او می‌گوید: «این موضوع را تائید می‌کنیم که یک سرباز تاجیکی از سوی افغان‌ها به قتل رسیده، ولی اینکه آنان چگونه به آنجه رفته و یا هم اینکه قاچاقبر بودند یا خیر، تا هنوز معلوم نیست و مساله‌ای است که باید روی آن بیش‌تر تحقیق صورت گیرد. گفتگوها میان دو طرف جریان داشته، ولی طرف تاجیکستان نگفته که راه‌های بسته شده را چه زمانی بازگشایی خواهد کرد.»

به نظر نمی‌رسد که پنج راه مواصلاتی افغانستان و تاجیکستان به این زودی‌‌ها بازگشایی گردد و به این ترتیب، احتمال قحطی در پنج ولسوالی واقع در مرکز با تاجیکستان نیز وجود دارد.

روزنامه سرخط

Leave A Reply