عطا در وجود فرهاد در سدد حفظ منابع نامشروع است

0 800

هر دو، دو روی یک سکه اند
عطا در وجود فرهاد در سدد حفظ منابع نامشروع است

عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ همزمان با منظوری استفعایش از سوی شخص اول مملکت، فرهاد عظیمی نماینده جغرافیای امپراطوری‌ در آستانه سقوط کامل در ولسی جرگه را به حیث گزینه اول برای جانشینی خود مطرح کرد. نور، حالا هم بر این خواسته‌اش ایستاده و به انصراف نداده‌است.
والی برکتار شده بلخ از سوی رئیس جمهور دانسته که دیگر ماندنش در مقام ولایت بلخ امری است، ناممکن؛ ولی در تلاش است تا شخصی به قدرت برسد که منافعش را به صورت غیرمستقیم حفظ نماید. این منافع کدام‌ها اند؟

بهتر است منافع عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رئیس جمهور را فصل‌بندی کنیم. منافع سیاسی، اقتصادی و امنیت و مصوونیت شخص عطا را می‌توان مواردی دانست که دندان‌شکن بر آن تاکید می‎ورزد.
نور، شصی است که در دوران پسا حکومت موقت و قبل از آن سابقه تقابل با اوزبیک‌های شمال به خصوص آنانی را دارد که در بلخ مقیم هستند؛ حتی حالا که به نوعی در ظاهر با جنرال دوستم دست دوستی دراز کرده، از ادامه تقابل به هیچوجه منصرف نگردیده‌است. هرچند، در آخرین اظهاراتش حکومت به جفا در حق جنرال دوستم و قومش متهم کرد.

در صورتی که عطا محمد نور از این تقابل انصراف دهد، به این معناست که تلاش‌های بیست و پنج ساله او نقش بر آن می‌شود، مساله‌ای که عطا هرگز نمی‌خواهد. اگر انصراف دهد، به معنای از دست دادن موقف سیاسی او به سطح شمال است.

به همین علت، عطا محمد نور شخصی را از درون حلقه خود در جمعیت می‌خواهد و در چنین شرایط گزینه بهتر از فرهاد عظیمی نیست. نور، حالا هم بر همین خواسته‌اش تاکید دارد. در صورتی که فرهاد عظیمی جانشین والی برکنار شده بلخ شود، شخصی خواهد بود که منافع نور را به صورت غیر مستقیم حفظ خواهد کرد.
از اینرو، عطا محمد نور نمی‌خواهد که بلخ «جغرافیای شخصیت سازی» را از دست دهد. او می‌داند که اگر شخصی براساس پیشنهاد او بر کرسی ولایت تکیه زند، ممکن این منافع کنونی به صورت نسبی تامین بماند. او می‌داند که در صورت به قدرت رسیدن عظیمی به مقام ولایت بلخ هزار نفر در دورش جمع می‌شوند؛ ولی در صورت وجود شخص دیگری ممکن نخواهد بود. لذا، بلخ حغرافیای است برای عطا محمد نور که احتمالاً او را به سطح بالاتر خواهد رسانید.

مساله دیگر، منافع اقتصادی شخص نور است. عطا مخمد نور همین حالا نیمی از ولایت زیر سلطه‌اش را در اختیار دارد. شهرک خالد بن ولید از امثال خوبی آنست. قباله این شهرک در زمان حکومت حامد کرزی بنام والی برکنار شده بلخ از سوی رئیس جمهور سجل گردید و هرچند مراحل قانونی را طی کرده، ولی شخص والی معزول در آن از صلاجیت‌های خود سوء استفاده کرده‌است.

می‌داند که اگر شخصی بر خلاف میل وی به قدرت برسد، روزی از او پرسیده خواهد شد. افزون براین، عطا محمد نور همین حالا تنها بیش از پنجاه درصد قراردادهای شاروالی بلخ را برای شرکت‌هایش بدست می‌آورد و در حالی که گزارش‌ها مبنی بر بلاک شدن پول‌هایش وجود دارد، برای او به هیچوجه قابل قبول نیست.
او با اکثریت شرکت‌های و سرمایه‌گذاران در بلخ سهم فیصدی دارد و از اینرو کنار رفتنش به نفع او نمی‌انجامد.

مساله سومی که شخص عطا به دنبال اوست، بدست داشتن سکتور امنیتی بلخ است. همین حالا از یک پوسته عادی گرفته تا قوماندان امنیه همه زیر تاثیر او هستند. از دست دادن این همه دل و جگری می‌خواهد که عطا ندارد.
بدون شک، هر آن کی بر خلاف میل او در سمت قوماندانی امنیه ولایت بلخ تعین شود، همه این سکتور فلتر و عطا در میدان خواهد بود.

یک منبع معتبر در حزب جمعیت اسلامی به روزنامه سرخط می‌گوید، والی برکنار شده بلخ هنوز هم از این خواسته‎‌ها در مذاکرات با رهبران حکومت در کابل نگذشته و تا دقیقه نود به چانه‌زنی خواهد پرداخت. منابع نزدیک به شخص نور، در این مورد چیزی نمی‌گویند.

بدون شک، این همه منفعت‌های اند که عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ را به یاوه‌گویی متوسل ساخته است، تا جایی که او در گردهمایی مردم بدخشان در حمایت از شخص او گفت، در صورتی که خواست‌هایش پذیرفته نشود، ارگ و سپیدار به سرنوشت معمر القذافی رهبر کشته شده لیبیا روبرو خواهند شد.

روزنامه سرخط

Leave A Reply