ثقل شمال، با تهدید بلند چپاولگران اسلام‌گرا و افراطی مواجه است

0 326

ثقل شمال، با تهدید بلند چپاولگران اسلام‌گرا و افراطی مواجه است

کندز تصفیۀ کامل می‌خواهد

طالبان برای بار سوم در حدود سه سال اخیر، حوالی ساعت ۲ جمعه شب از چهار جهت بر شهر کندز حمله کردند و با راه‌اندازی کشت و خون و از بین بردن تاسیسات عام‌المنفعه؛ باز هم چهرۀ اصلی خویش را نشان دادند.

به گفتۀ باشنده‌گان شهر کندز درگیری‌ها در مناطق سه‌درک، حوزۀ اول پولیس و بندر خان‌آباد بیشتر متمرکز است. طالبان با پخش تصاویری نشان دادند که داخل شفاخانۀ ملکی ولایت کندز شده و از آنجا اموال به شمول وسایط نقلیه و تسلیحات جنگی را چپاول کردند.

ساعت‌ها بعد از این حملات طالبان؛ نیروهای کمکی و نیروهای کوماندو به محل رسیده و به گفتۀ مسئولان در وزارت امور داخله؛ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانستند طالبان را از محلات اولی که در آنجا پناه گرفته بودند، به عقب برانند. نیروهای امنیتی و دفاعی نیز با پخش تصاویری نشان دادند که بیشترین بخش شهر کندز را در تصرف خویش دارند.

براساس آمار و گزارش‌ها؛ در این برخوردهای مسلحانه تا ده فرد ملکی شهید و ده‌ها فرد دیگر و به احتمال زیاد که شمار شان به پنجاه تن می‌رسد، زخم برداشته و به شفاخانۀ مرکزی کندز انتقال یافتند.

عصر روز شنبه بود که حملۀ انتحاری در چوک مرکزی شهر کندز نیز صورت گرفت. طالبان با گرفتن مسئولیت این حمله مدعی شدند که هدف شان شخص قوماندان امنیه و کوماندوهای موجود در آنجا بود و به گفتۀ آنان؛ این حمله تلفاتی نیز داشته است.

ارگ با پخش خبرنامۀ در این خصوص گفته است، حملۀ طالبان بر اهداف غیرنظامی پاسخ جدی و به موقع داده شد. ارگ ریاست جمهوری: «طالبان با هدف قرار دادن ساحات ملکی و مسکونی، مکان‌های عام‌المنفعه، سپر قراردادن مردم عام و آسیب رساندن به شهروندان، دشمنی خویش را با مردم این سرزمین و ارادۀ شان برای دوام جنگ آشکار ساخته اند. حفاظت از جان و مال شهروندان کشور، از اولویت‌های اساسی حکومت بوده و در این زمینه تعهد جدی وجود دارد.»

در این خبرنامه به نقل از رئیس جمهوری نیز آمده است که این گونه اعمال طالبان در تضاد با موضوع نشست رهبران شان در مذاکرات دوحه می‌باشد.

متاسفانه درطول سه سال اخیر این چندمین بار است که طالبان از چند جهت شهر کندز را آماج حملات سنگین قرار می‌دهند و دو بار سقوط این ولایت به دست شان؛ ضربات شدید وارد کرده است.

رئیس جمهور غنی پس از بار اول سقوط کندز در سفر به آن ولایت به مردم وعده داد که از این بعد؛ امنیت کندز از اولویت‌های شخص او می‌باشد. نه تنها اینکه؛ شخص اول حکومت تعهدش را به جا نیاورد، بلکه وضع امنیتی متشنج‌تر گردید و بر علاوه؛ نتایج تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب همگانی نگردید.

نیروهای امنیتی و دفاعی به عنوان فرزندان راستین این مملکت در سرکوب دشمنان مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزیده، ولی کم‌کاری‌های این رهبران بی کفایت واقعاً تلاش‌های آنان را بی نتیجه ساخته است.

سفرهای مقامات امنیتی و دفاعی پس از سقوط کندز؛ هیچ دردی را دوا نمی‌کند. بهتر است رهبران رده اول این نیروها به وظایف اصلی خود رسیده‌گی نمایند و مردم را از این در به دری نجات دهند. آنان در مقابل این مردم مسئولیت دارند، نه اینکه سخنگویان شان در نشست خبری خبرنگاران را توهین و تحقیر کرده و پرسش‌های اساسی مردم را به تمسخر گیرند.

طالبان برای چندمین بار با انجام حملات شدید بر حومۀ شهر کندز نشان دادند که ثقل شمال برای شان نهایت اهمیت دارد. این حملات همچنان نشان داد که خلاهای جدی امنیتی در حومۀ شهر کندز وجود دارد که با گذشت چندین سال به آن رسیده‌گی نشد.

کندز به علت وجود ریشه‌های عمیق طالبان، به یک تصفیۀ کامل نیاز دارد. کندز و کندزیان بیشتر از این توان تحمل حملات این وحشیان قرن را نداشته و شایستۀ زنده‌گی و مرفه هستند.

سرخط

Leave A Reply