ایران، نمایشات محرم را به افغانستان صادر کرد!/ فرشید فروزنده

0 836

چهار سوی کابل در تاسوعا و عاشورا(نهم و دهم محرم الحرام )، پولیس و رنجر پولیس و جوانانی که تسمه و ترمه سبز در بازو و اسلحه در بغل دارند، مشاهده میشوند.بر سر و تن با آهن و قمه و کارد، کوبیدن و جاری شدن خون ، نمایشات بسیار زشت و نفرتباری است که در کوچه های مناطقی خاص از کابل، دیده میشود.هزاران پرچم سبز از آن سوی مرز ها، به افغانستان فرستاده شده و بر موتر ها و سر دکان ها، نصب شده است. روحانیون سرکاری خاموش اند و به دهان اشرف غنی، رئیس جمهور دولت وحدت ملی، چشم دوخته اند که چه میگوید!
آقای سیاف ، روحانی بلند پایه که روزی روزگاری، فتوای سوختاندن کابل را به جرم چند سال حکومت حزب دموکراتیک خلق ، صادر کرده بود؛ و این روز ها علیه هنرمندان زن، بیانیه های تکفیری صادر میکند، در برابر بدعتهای عاشورا، سکوت کرده است.
دربرخی کوچه های پایتخت، به سبک ایران، شربت و شیرینی( نذری) توزیع میکنند.
از صحنه های دلخراش محرم امسال ، افتادن یک کودک در دیگ آش نذری و هلاک شدن اوست در شهر آبادان ایران ( به تصویر این کودک نگاه کنید)!
ایرانیان، امسال، نمایشات و مودو فیشن های تازه ای را در ماه محرم و عزاداری حسینی به مرحلهء اجرا نهادند، عکس های نیمه برهنه زنان در کنار شعار های عزاداری و آرایش و لاک مخصوص ناخن زنان ایرانی ( آرایش و تزئین ناخن با نام امام حسین)!
به تصاویر زیرین نظر اندازی شود:

Leave A Reply