کج بشین، راست بگو!/ میرعنایت الله آشفته

0 522

۲۵ قوس ۱۳۹۶

سیاسیون افغان با حمایت متحدان خارجی و تکیه بر اریکه قدرت، پس از ۱۷ سال حضور فعال سیاسی- نظامی، با     مصارف میلیارد ها دالر، و وارد نمودن تلفات سنگین جانی و مالی به پیکر ملت دردمند افغانستان و سربازان قوای ائتلاف، در تقابل سیاسی- نظامی- اقتصادی، علیه رقیب های جهانی و منطقه ای شان، به چنین وضعیت و موقعیت؛ قرار دارند!

سیاسی ساخته شده های میلیونر افغان + شبکه های تصویری در تبانی با تعدادی از نهاد های به اصطلاح مدنی؟ مزد بگیر، دانسته و نا دانسته کشور را به نا کجا آباد برده؛ علیه یک دیگر به چنین تبلیغات مصروف اند.

۱ : ـ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه مدعی اند، که دولت آنها بر آمده از اراده ملت و نتایج انتخابات می باشد.
۲ : ـ وابسته های دولت سلف، دولت وحدت ملی!؟ را غیر مشروع خوانده، خواهان تدویر لویه جرگه! می باشند.
۳ : ـ چهره های منتقد لویه جرگه، خلاف نظرات قبلی شان، تدویر لویه جرگه را، بدیل بهتر از انتخابات می دانند.
۴ : ـ جمعی از هموطنان منجمله آقایان سیاف، حکمتیار و . . . یگانه راه حل معقول، بر گذاری انتخابات را میدانند.
۵ : – گفته میشود بین طالبان افغان، داعش، القاعده و سایر تروریست ها؛ هیچ تفاوت وجود ندارد.
۶ : ـ آقایان خلیلی و خپلواک میفرمایند، طالبان هر جائیکه خواسته باشند؛ از جمله به کابل میتوانند دفتر ایجاد نمایند.
۷ : ـ طالبان تروریست و نوکر بیگانه میباشند، یا به دولت بپیوندند یا کشته شوند؛ دیگر راه وجود ندارد.
۸ : ـ آقای رئیس اجرائیه گفت: در صورتی که طالبان علاقمند صلح باشند؛ میتوان در این مورد فکر نمود.
۹ : – طالبان میگویند: تا تعیین خروج قوای اشغالگر، ما آماده مذاکره با دولت دست نشانده نمی باشیم.

هموطنان عزیز و کوره دیده: توجه بفرمایید تفاوت دیدگاه ها از کجا تا به کجاست. با چه ضد و نقیض گویی، ملت متفرّق، دنباله رو، اسیر ذهن و شکم به پشت چسبیده، توسط سه ضلع یک مثلث زورمند؛ به جان هم انداخته شده اند.
حال این قلم آزاد و فارغ از دغدغه های تشکیلاتی، قومی، زبانی، مذهبی و آزاد از وابستگی به کشورهای دور و نزدیک؛ از نکات ذکر شده ای خود ایشان، چند سوال را متوجه شان می سازم.

۱: ـ  اگر، واقعاً بین طالب افغان، داعش!؟ القاعده و . . . سایر تروریست، ها هیچ تفاوت وجود ندارد، شما چگونه آماده می باشید به هر جا، از جمله در کابل به طالبان دفتر ایجاد نمایید؟

۲ : ـ اگر، در” باج گیری و باج دهی” به تدویر لویه جرگه! توافق صورت گیرد، آیا طالبان دعوت میشوند؟ اگر جواب بلی باشد؛ با کدام ضمانت و اطمینان، طالبان خواهد آمد؟ چرا این ضمانت و وساطت حالا صورت نمی گیرد؟

۳ : ـ وقتی این دولت؛ فاقد مشروعیت و اکثریت سیاسیون دولت سلف هم متهم به فساد، دزدی، چپاول، غصب دارایی های عامه، قاچاق، ناقض حقوق و قوانین بشری، جاسوس چند جانبه به کشور های متعدد، و متهم به هزار و یک دوسیه می باشند؛ آیا چنین ذوات شامل مدعوین لویه جرگه؛ بوده می توانند؟

راه حل و بیرون رفت معقول، عملی و قابل قبول چیست؟ و دریافت این راه کار وظیفه و مسؤولیت کیست؟

به باورم تجزیه و تحلیل وضع ناهنجار کشور، صرف وظیفه، و رسالت فرزندان صدیق، تحصیل یافته مخلص، اکادمیک، غیر جانبدار، دور اندیش، متعهد به آرمان های ملت ِ مؤمن، صلح دوست، متضرر و بیزار از انواع مظالم و افراط گرایی می باشد. ختم جنگ، قطع خون ریزی افغان توسط افغان، تأمین امنیت، حاکم ساختن قانون، تأمین عدالت اجتماعی و . . . به صلاحیت خارجی ها نه ؛ بلکه مسؤولیت دولت و اتباع کشور می باشد.

بناءً طرح مشحون، آکنده، مملو از افکار و انسجام ملی ” افغانستان شمول ” نیاز به آدرس سوم، متشکل از شخصیت های واقعاً مستقل ملی، غیر جانبدار و غیر وابسته «ثالث بل خیر» چهره های پاک، شجاع، جسور، وطن دوست و متعهد به افغانستان یکپارچه که بتوانند حرف حق را به زورمندان سه ضلع یک مثلث متکی به تفنگ( قوای ائتلاف، دولت نا متجانس، غرق در اختلاف، فساد و طالبان مسلح) بگویند که:
این جنگ مجهول و مبهم بین« قوای ائتلاف، دولت و طالبان مسلح افغان» تحمیلی و به ضرر کشور ماست هیچ قدرت در جهان وجود ندارد که عدالت، تحمل پذیری، تأمین امنیت، صلح، منافع ملی، وحدت آگاهانه و هدفمند ملی را به سیاسیون و ملت افغانستان، به ارمغان آرند؛ مگر اینکه خود، منحیث انسان های متمدن، همشهری و هموطن یکدیگر را بپذیریم و متحدانه، از خود، شهر و سرزمین خویش دفاع نماییم.

پس از ۴۰ سال تقابل باید آموخته باشیم، هموطن‌ٔ  که مانند ما نمی اندیشد، نوکر بیگانه، دشمن خاک و ملت، نباید قلمداد شود. در سر تا سر کشور هیچ نیروی سیاسی نیرومند و مستقل، وجود ندارد که حمایت همه اقوام برادر و برابر را با خود داشته باشد. بناءً در چنین شرایط بیشتر از هر زمان دیگر تلاش ورزیم تا به یک تفاهم نسبی بین الا فغانی دست یابیم.

‎ژونډې ډې وې ګړان افغانستان
پاینده و جاوید باد افغانستان یکپارچه
آشفته

 

Leave A Reply