کشتن علمای دین و به آتش کشیدن مکتب ها برای چه؟/سید جمال اخگر  

0 345

با آن که نام گروه هایی مانند طالب ، داعش و… به قتل ، انتحار، ویرانی و تباهی گره خورده است مگر گاهی عملکردهای این گروه ها به قدری وحشیانه و ننگین می باشد که انسان را گیچ و مبهوت می سازد.

در تازه ترین مورد خبر قتل یک تن از علمای بزرگ دینی در شرق کشور را شنیدم عالمی که صدها جوان را تربیت و تقدیم جامعه کرد.

شیخ الحدیث مولوی غلام حضرت باشنده منطقۀ وزیرو در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که یکتن از علمای بانفوذ و تأثیر گذار در ولسوالی خوگیانی بود  در مسیر رفتن بسوی مدرسه از سوی افراد منسوب به داعش به شهادت رسانیده شده است.

خواستم در این نوشتار چگونگی شکل گیری داعش و دیگر گروه ها را بصورت فشرده برای شما عزیزان به معرفی بگیرم.

داعشیانی که خود شان را پرچمداران اسلام می نامند چرا یک شیخ الحدیث را به قتل  میر سانند؟

زیرا اگر این گروه واقعاً خود را از آدرس اسلامیت و علمبرداری لوای اسلام معرفی می کنند بر مبنای کدام جنبه ئ شرعی و قانونی مولوی غلام حضرت را به شهادت رسانیدند.

پاسخ این جاست که در واقعیت امر داعش و دیگر گروه های افراطی و تروریست از سوی استخبارات متخاصم منطقه غرض بدنام سازی اسلام و معرفی این دین آسمانی به عنوان دین ستیزه دین کشتار و ویرانی ایجاد گردیده اند.

استخبارت متخاصم و اسلام ستیز تلاش دارند تا با استفاده از داعش ، طالب و دیگر گروه های تندرو پیروان این دین را به بیراهه و یا در دو راهی شک و یقین قرار دهند .

سخن این جاست که علمای واقعی و دانایی که به معنای واقعی اسلام را درک کرده اند به زودی به اعمال دشمنانه و دین ستیزانه داعشیان و سایر گروه ها پی می برند و به همین لحاظ وجیبه دینی و انسانی خویش می پندارند تا چهره واقعی این گروه ها را  به سایر مسلمانان اشکار نمایند.

به همین دلایل داعشیان و گروه ای دیگری که دست پرودۀ دستر خوان استعمار استند بصورت مستقل صلاحیت اجرائی ندارند و هنگامی که می بینند یک عالم دین قد علم نموده و در سدد افشای هویت اصلی شان می باشد بی درنگ و به هر شیوه ممکن بنا بر دستور باداران خویش در سدد قتل آن  می برایند.

بناء از عموم هموطنان متدین خویش به صفت یک مسلمان تقاضأ دارم که فریب گروه های تندرو اسلامگرأ که در واقع مزدوران پول استخبارات منطقه اند را نخورید و هیچگاه نگذارید تا اعمال تندروی در بین جامعه نفوذ کند زیرا این گروه ها از یک سو جامعه را به عقب میراند و از سوی دیگر دین مبین اسلام را در نزد جهانیان  ، دین ستیز و ترور جلوه می دهند ، پس ایجاب می کند تا در زمینه ئ جلوگیری از گسترش نفوذ داعش و دیگر گروه هایی که دشمنی مخفی با دین و عالمان واقعی دین اسلام دارند سهم خویش را ادأ نمائیم.

همچنان از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی کشور می طلبیم تا این گروه ها را به سختی سرکوب نمایند، تا عالمان دین ما با خاطر آرام و بدون هراس از جنایات گروه های تندرو، اسلام ناب محمدی را برای مردم سرزمین عزیز مان پیشکش نمایند.

به امید نابودی اسلام ستیزان مسلمان نما

Leave A Reply