عطا محمد نور به جاسوس بودنش اعتراف کرد/ صوفیه عمر

0 774

مدتیست بین عطا محمد نور والی سابق ولایت مزار شریف و ارگ کشیدگی های جریان دارد. عطا نور یک بار دیگر با شرکای جرمی اش میخواهد مملکت و ملت را قربان امیال شوم خود و بادارانش سازد. او از سالهاست در پشت پرده با دشمنان افغانستان برای تجزیه و بربادی وطن فعالیت دارد!  تا زمانیکه کرزی، معامله گر تاریخ در قدرت بود حرکات و سکنات زشت عطا چندان نمایان نمی شد مگر امروز با تمام کمی و کاستی که در دولت ائتلافی وجود دارد معامله گری به سطح دورۀ حامد کرزی نیست و رئیس جمهور به گونه میخواهد از زیر بار جنگسالاران بیرون شود. همان است که جنگسالاران به خصوص خاش خاشسالاران به مقاومت شدید برآمده اند!!

 زمان آن گذشته که فعالیت های مثبت ، محصول زحمات وطندوستانی  که زیر دست عطا عرقریزی میکردند بنام عطا جا زده شود  همه میدانند عطا هیچوقت برای وطن ووطنداران کار نکرده. عطا از آغاز به قدرت رسیدن عملاً و علناً در خدمت  پاکستان،تاجکستان،ایران و امریکا ….. بوده است ! ضرورت به تشریحات ندارد .  همه میدانیم او برای خوشنودی باداران ایرانی اش با وجود مخالفت ها از طرف مردم و دولت با چشم سفیدی و خیره سری در سپثمبر 2012 جاده های شهر مزار را به نام جاسوسان ایرانی مسمی نمود.

مردم مظلوم مزار در تحت سلطۀ او بد بختی های بی پایان کشیدند! فجایعی  شرم آوریکه در دوران عطا خاصتاً در دستگاه پولیس مزار برای پولیس اناث اتفاق افتاده بود توسط خبرنگار انسان دوست و با وجدان  شبکۀ  خبری  ان-پی-آر  توسط محترم نیل لارنس در اپریل 2012 به گوش طرفداران حقوق بشر به خصوص حقوق زن در منابع غربی پخش و نشر گردید.

از دست آورد های دیگرعطا نور، آواره ساختن بیش از چهل هزار خانواده پشتون از صفحات شمال کشور است!!

عطا نور  از جمله بیسوادان و جاسوسان بسیار جسور است. با کمال پرروئی میگوید” نه ارگ او را مقرر کرده و نه میتواند بر طرف کند!!  هموطن عزیز، مقام ولایت انتخابی نیست که مردم مزار شریف به او رای داده باشند. مقام دولتی را دولت تعیین میکند وقتی عطا میگوید: نه ارگ او را مقرر کرده و نه میتواند بر طرف کند حرف به جاست ولی باید واضح سازد که پس کدام دولت ، کدام کشور و به چه منظور او را به این مقام توظیف نموده اند؟     انسان های گمراه و مضنون دیگری مثل جنرال؟ عبدالرازق از کندهار به پشتیبانی از عطا نور صدا بلند میکند و میگوید” دولت حق ندارد عطا نور را برطرف کند”. ضمناً میگوید:  عبدالرازق را هم نه دولت تعیین کرده و نه دور ساخته میتواند آیا این ها به جاسوس بودن شان معترف نیستند؟؟ همچنان جنایتکاران ، ستم پیشهگان و نوکران بیگانه مثل : صلاح الدین ربانی، سیاف، تورن اسمعیل خان و…..به دفاع ازین جاسوس و خائن ملی که خودش به صدای بلند اعتراف به جاسوسی میکند و چلنج دندان شکستن به دوستانش میدهد برآمده اند

اخیراً عطا نور به دولت اخطاریه میدهد که جواب زور را با زور خواهد داد!  ممکن عطا چند اوباش دیگری مثل خودش  را با خود داشته باشد مگر به  گفتۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی :

سیاهی لشکر نیاید بکار        یک مرد جنگی به از صد هزار

 هنوز وطندوستان زنده و در هر کنج و کنار وطن هستند. آنقدر هم ساده نیست که او فکر میکند مگر وظیفۀ دولت است که  قبل از آنکه اتحاد های مافیائی چپاولگران فضای نیمه آرام کشور را  باز تاریک و ابرآلودبسازد به این درامۀ شوم پایان  دهد  ، عشرتکدۀ این جاسوسان و ستم پیشهگان را منهدم ساخته و به جزای اعمال شان برساند.

به امید آرامی  سرتاسری مردم ووطن عزیز و به عدالت کشانیدن این چپاولگران خون آشام و تجزیه طلب

پیروز باد حق و مبارزات  ملی وطندوستان

با عرض حرمت

صوفیه عمر

جنوری 10-2018

           

 

 

Leave A Reply