د بازارموندنې دندې / ګلاب بهار

0 245
د بازارموندنې فعاليتونه بايد د يوه شرکت د منظم ليد له مخې د ستراتيژيکو  پلانونو په چوکاټ کې تر سره شي. د بازارموندنې په مديريت کې لاندې دندې شاملې دي:
د بازار د وضعيت او استعداد د مالومولو په موخه، د اطلاعاتو راټولونه او ارزونه او په ټوليزه توګه د پام وړ مصرف کوونکو اړتياوې ټاکل، د بازارموندنې مديران بايد وتوانېږي، چې د بازار د وېش له مخې مصرف کوونکي سره وپېژني او د مصرف کوونکو ځانګړنو ته په کتو سره د هغوی د اړتيا وړ جنسونه، خدمتونه او غوښتنې پوره کړای شي. د بازارموندنې د موخو ټاکل د لاس ته راغلو اطلاعاتو پايلو ته په کتو سره او د شرکت سرچېنې، لکه د خرڅلاو د موخو په ګوته کول او د بازار ونډه.
د بريالی بازارموندنې لپاره مهم ټکي
دا هغه ټولې ځانګړتياوې په ګوته کوي، چې د دوکان په داخل کې وي. لکه :
خرڅلاو بايد په څومره وخت کې په دوکان کې تېر کړای شي؟له بد خويي څخه ډډه کول
عمده عناصر يې عبارت دي له:
ښکلی فرش
موسيقي
د داخلي ودانۍ ډيزاين
د صفايۍ خيال ساتل
چوکاټ او ډيزاين
د بيروبار پام ساتل
په دوکان کې پېرودونکو ته مناسب ځای د اودرېدو لپاره
ښکلي منظم اخلاق
همدارنګه د دوکان داخلي ډيزاين هم بايد په نظر کې ونيول شي، چې مهم يې په لاندې ډول دي:
فرش
برېښنا
سينګار
حرارت
وريځ
خوشبو او موسيقي
د دېوالونو سينګار
د دوکان پراخوالی
ښکلا
صفايي
له ټيکنالوژۍ څخه استفاده کول او داسې نور.
د بازارموندنې د ساحې فعاليت
هغه کسان چې د مارکېټ په چينلونو کې کار کوي، مخکې له دې چې جنس مارکېټ ته وړاندې کړي، بايد لاندې معلومات تر لاسه کړي:
د نرخونو اړوند معلومات
د جنس د خرڅلاو د کانالونو اړوند معلومات
د جنس د وېشلو اړوند معلومات
د توليدوونکو او مصرف کوونکو اړوند معلومات
Leave A Reply