نیرو های امنیتی صاحب قدرت بیشتر شده اند!

توفیق عظیمی

0 213

قبل از برگزاری انتخابات طالبان به شدت این روند ملی را تهدید نموده بودند و تلاش فراوان نمودند که اذعان مردم را مخشوش بسازند تا از رفتن مردم به پای صندوق های رای جلوگیری نمایند . به همین دلیل حملات خود را شدت بخشیدند و توانستند چندین حمله از جمله ۲۰۰ حمله را که برای تهدید روند انتخابات طرح ریزی نمایند به انجام برسانند. اما دیده شد اکثریت حملات طالبان از سوی نیرو های امنیتی خنثی گردید، یعنی طالبان که بیش از ۲۰۰ حمله را در نظر گرفته بودند فقط تعداد محدود آنرا دورتر از محلات رای دهی بدون تلفات قابل توجه به انجام رسانیدند. دست بالای نیروی های امنیتی در تأمین امنیت انتخابات و همین گونه دست آورد های این نیرو ها در ماه ها و به خصوص روز های اخیر چنان به نظر میرسد که این نیرو ها صاحب قدرت بیشتر شده اند . اگر مکس به تازه ترین دست آورد های نیرو های امنیتی صورت بگیرد به خوبی میتوان از قدرتمند شدن آنها آگاه شد که اینجا بطور مختصر به بعضی از دستاورد ها و موفقیت های آنها خواهیم پرداخت.

به تاریخ ۱۴ میزان نیرو های امنیتی در یک عملیات شبانه در ولایت پروان ولسوالی بگرام توانستند یک موتر مملو از مواد انفجاری را که به قصد انجام حمله انتحاری آماده شده بود کشف و خنثی نمایند. همین گونه قول اردوی ۲۱۵ میوند در اعلامیه به نشر رسانیده است که نیرو های هوایی کشور حملات هوایی را  بر پناه گاه های طالبان در ولسوالی ناوه و کرشک ولایت هلمند به انجام رسانیدن که در نتیجه ده طالب کشته و تعداد از مهمات سبک و سنگین به دست نیرو های امنیتی افتاده است.همین طور در عملیات دیگر از نیرو های امنیتی در ولسوالی شهدا ولایت بدخشان مسول نظامی طالبان مولوی محمد داود خالد و مسول نظامی ولسوالی بهارک طالبان در بدخشان کشته شده اند. گزارشات امنیتی همچنان می رساند قاضی عمومی طالبان بنام حاجی صابر برای ولایت تخار و ولسوال نام نهاد این گروه برای ولسوالی نمک آب تخار کشته شده است. گذشته از قدرتمند شدن نیرو های امنیتی در جبهات جنگ علیه دشمنان کشور که توانسته دشمن را هم در معادلات صلح و هم در معادلات امنیتی از پا در آورد . دستاورد های پولیس امنی و کشفی همچنان قابل ستایش است که از تازه ترین دست آورد های شان میتوان از کشف و دستگیری ۱۱تن از مخالفین نام برد که در ولایت قندهار مصروف ساخت بمت و جابجای آنها در شهر و ولسوالی های این ولایت بودند. همین گونه یک حلقه ماین کنار جاده ای در ساحه پل سوخته ولسوالی شهر صفا ولایت زابل از سوی این نیرو ها قبل از انفجار خنثی گردید.موارد که ذکر کردیم نمونه از شاهکاری ها  وتلاش های نیرو های امنیتی کشور است . این نیرو ها روزانه دها حمله تهاجمی بر پایگاه های مخالفین دولت انجام میدهند و همین گونه دها مورد از موارد را که سبب از بین بردن مردم ما میشوند کشف و خنثی می نمایند. همه این موارد نشان دهنده آن است که نیرو های امنیتی در چند سال اخیر و بخصوص در چندین ماه اخیر به شدت قوی شده اند و از مدیریت بالای امنیتی برخوردارند و بعد از شکست گروه طالبان در مذاکرات صلح و واضح شدن استراتیژی جدید ایالات متحده آمریکا و قرار گرفتن طالبان در تیرس نیرو های هوایی خارجی دیده میشود که طالبان بیشتر از گذشته ضعیف و ناتوان گردیده اند و توان جنگیدن و مبارزه را از دست داده اند . روی همین دلیل است که نماینده گان آنها دست و پاچه شده و به پاکستان رسیده اند تا بتوانند راه و چاره ای برای بیرون شدن از این بحران امنیتی که به شدت سرکوب میشوند پیدا نمایند اما استراتیژی حکومت افغانستان واضح است و آن این که هرگروه که برای مردم افغانستان ضرر برساند دشمن مردم افغانستان بوده و از سوی نیرو های امنیتی ازبین برده خواهد شد.

Leave A Reply