طنز – محمود نظری- دوږخ یې لا قبضه کړ!

0 757

سپين ملادي په بې پلاره ماشوم وژنه  وژني

غټه توره بلا دی په مور  بم غورځونه وژني

که نر یې  ځان له دې لویي کربلاخلاص کړه

مریی بوبلا دی  د دوی  دبدو په غندنه وژني

دواړو بلاو قسم کړی ما او تا  به خلاصوي

د نوم لپاره ګناهکاریتیم بې زکندنه وژني

بی ګناه پردی دلته بې خاره ګرځي راګرځي

دواړه ملامت یتیمان اوښځې بې پوښتنه وژني

دهر دوږخی یو کیلوهډوکي اوغوښې ټولیږي

دا ملا او دا بلا  مو بې جنجاله بې کفنه وژني

***

دا په کوم کتاب  کې دي راغلې

چې غله ته سم مصونیت غواړې

دا په کوم تاریخ کې دي لیکلي

چې د پردوکړو ته حریت غواړې

دا کوم  لوی پوه یا عالم دي ویلي

چې له باعزته خاینه صداقت غواړې

مه لیونی کیږه مه غولیږه  یاره!

ته له لوی شیطانه کیلۍ د جنت غواړې

هغو دوږخ لکه جنت په دنیا لا چور کړ

دغلوپه دنیا کې له چا انسانیت غواړې

دجنت او دوږخ قبالې يي په لاس کې

ته لا له دوی څخه بل ښه تجارت غواړې

په ژمي تود دوږخ په دوبي یخ جنت پلوري

ته لا په دې  دنیا له دوی بل کرامت غواړې

دوږخ یې ان کافرانو ته لا پرې نه ښود

نور لا له دوی څخه  بل ښه شرافت غواړې

بوبلا( توره بلا)

Leave A Reply