استقبال از روز جهانی ملل متحد/ ملالی موسی نظام  

0 711

 ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷

 

۲۴ اکتوبر برای روز جهانی ملل متحد به این هدف عالی اختصاص داده شده است که آن سازمان خیریۀ بین المللی را برای مردم دنیا معرفی و شناسایی نماید. روز ملل متحد جزئی از هفتۀ ملل متحد محسوب میگردد که از 20 الی 26 اکتوبر را در بر می گیرد.

برای تشکیل مؤسسۀ ملل متحد، مخصوصاً در اثنای جنگ عمومی دوم، اقدامات به مراحل مختلفه صورت گرفت و بالاخره در 25 ماه جون 1945 با کنفرانس«سان فرانسسکو» اقدامات عملی و تأیید نظریات اعضاء منجر به ایجاد و تشکیل ملل متحد با 19 فصل و 111 ماده گردید که پنج مملکت بزرگ یعنی امریکا، روسیه، انگلستان، چین، فرانسه در آن از داشتن امتیاز «حق ویتو» برخوردار گردیدند. گرچه بعد ها که ممالک بزرگ دیگری درین سازمان عضو گردیدند، خواهشاتی در مورد داشتن چنین حقی از کشور های آلمان فیدرال، برازیل و هند به عمل آمد، ولی آن حق به همان وضع باقیست.

درسال 1948 اسامبلۀ عمومی ملل متحداعلام نمود که منبعد روز 24 اکتوبر سالگرد منشور ملل متحد بر گزار میگردد و به مردم جهان اهداف و عملیات خیرخواهانۀ این تشکیل جامعۀ انسانی را معرفی نموده و کمک، حمایت و توجه خالصانۀ آنان را برای پیشبرد و انکشاف سازمان مذکور جلب می نماید.

گرچه به خاطر یک همبستگی جهانی دول به مؤسسۀ ملل متحد، در سال 1971 از جانب آن تشکیل اعلام گردید که دولت های عضو باید درین روز رخصتی عمومی بین المللی داشته و منحیث یک روز ملی خود ها از آن استقبال نمایند، ولی اکثر ممالک برای خود صرف روز های مهم اجتماع خود ها را تعطیل اعلام میدارند.

قبل از تشکیل رسمی ملل متحد در سال 1945 میلادی، سازمان دیگری بوجود آمد که دیری نه پایید و منحل گردید؛  درین سال تعداد اعضای مؤسسۀ جدیدالتشکیل به 51 مملکت میرسید که بعد از 72 سال، امروز تعداد آن به 193کشور عضو میرسد.

ملل متحد در طول سالیان شعبات و کمیته های گوناگونی را برای خدمات و وظائف مختلفه تعیین نموده است که از آن جمله میشود کمسیون مستقل حقوق بشر، کمیته های عفو بین الملل و نظارت بر حقوق بشر، شعبۀ صحت جهانی، شعبۀ زراعت و مواد خوراکۀ جهان و امثال آن به صورت دایمی خدماتی را در چهار گوشۀ جهان اجراء می نمایند.

باید خاطر نشان نمود که ملل متحد هم منحیث یک تشکیل جهانی عاری از کمبودی ها و عیوب نمی باشد، با در نظرداشت مشکلات بیش از حد و روز افزون دنیای امروز، بازهم این مؤسسه یگانه تشکیل خیریه ای است که با اهتمام و بدون تفریق و امتیاز دهی به ممالک عضو، تا حد امکان به خدمات بشری بدون وقفه می پردازد. البته در شرائط جنگ های خانمان سوز امروزی که بشر متمدن با استعمال سلاح آتشین و مخرب به سراغ  مردم و سرزمین های همدیگر می روند، گاهی ملل متحد با کوشش های زیاد، کاری را از پیش برده نمی تواند، مثلاً در جنگ چند جانبۀ سوریه و کشتار مردم و بیخانمانی و ویرانی سرزمین آنان، گاهی میشود که هیچ عملیۀ ملل متحد، حتی رسانیدن کمک های صحی و غذایی در مناطق جنگ زده ممکن نمی گردد. ولی با آنهم سالانه به ده ها نوع عمل انسانی و کمک های بشری از جانب ملل متحد برخورد می نماییم، درین جا سؤال پیدا میشود که چرا جامعۀ بشری از چنین روزی استقبال باید نماید؟!

1 – ملل متحد زندگی افراد بشر را نجات میدهد: زمانیکه مطبوعات از جنجال ها و امکانات خطر در گوشه ای از جهان خبر میدهد و تلاش ها نتیجه نمی دهد، ملل متحد با شعبات اختصاصی گوناگون خود کوشش میکند که رول مؤثری در زمینۀ رفع مشکلات ایفا نماید، مثلاً کمیتۀ مواد خوراکه و زراعت جهان برای نجات از قحطی و سیلاب ها و یا شعبۀ صحت جهانی به سراغ مناطقی که مرض وبیماری شیوع یافته باشد، می شتابد و اقدامات زیادی را در راه رفع چنان حالاتی سر دست میگیرد. در مناطقی که جنگ و حالات وخیم آن بر قرار باشد، عساکر ملل متحد وظیفۀ برقراری صلح و حفظ منطقه را عهده دار میگردد تا از تصادمات طرفین جلوگیری به عمل آید.

یک مثال برجسته در زمینه کمیتۀ خوراکه و زراعت جهان چنین است که سالانه ملل متحد تعداد 90 ملیون نفر را در 80 مملکت جهان کمک غذایی می نماید. مثال دیگر پروگرام حمایت از زنان بی بضاعتیست که دوران حاملگی را سپری می نمایند، این مؤسسه تقریباً سالانه 30 ملیون زن را نجات میدهد و 58 فیصد اطفال را در دنیا سالانه واکسین نموده و در نتیجه 3 ملیون طفل را از مرگ نجات می بخشد.

2- ملل متحد پناه گزینان را نجات می دهد: این مؤسسه در حقیقت 38 ملیون پناه گزین را به طرق گوناگون در هر گوشه ای از جهان حمایت می نماید.

3 – ملل متحد با تغییرات اقلیمی در جهان و خطرات آن مبارزه می نماید: در حقیقت هیچ مؤسسۀ جهانی دیگری در جهان بیشتر از ملل متحد در حمایت از رفع مشکلات تغییرات اقلیمی تلاش نمی کند؛ چنانچه اکثر قرار داد ها را درین زمینه مراقبت و کنترول می نماید. متخصصین به این باور اند که بدون کار و فعالیت ملل متحد در چنین زمینه ای، مردم جهان با جنجال ها و برخورد های غیر قابل اجتناب بیشماری روبرو میگردند.

4- ملل متحد در ساحۀ فرهنگی و معارف در جهان از طریق «مؤسسۀ یونسکو» خدمات بیشماری را عرضه میدارد که حفظ و نگهداری آبدات و آثار تاریخی عهد کهن یکی از آنان محسوب میگردد.

با همه تلاش های این سازمان بشری، متأسفانه می بینیم که جنگ ها ی طولانی و مخرب و استعمال اسلحۀ آتشین ساخت بشر امروزی، توطئه ها و دشمنی های فرقوی و مذهبی، امتیازات و کوشش های انسانی ملل متحد را روز به روز به نا کامی های بیشمار سوق می دهد.

با موجودیت مقر ملل متحد در شهر نیویارک، برخی از ممالک ازینکه نفوذ و تأثیرات پالیسی های امریکا بر آن تشکیل غیر وابسته گاه گاهی ظاهر میگردد، پیشنهادات تغییر مرکزیت آنرا در مملکت دیگری ارائه می نمایند که به نظر نمی رسد، مؤثر باشد. اخیراً دونالد ترمپ و اسرائیل با ادامۀ عضویت در تشکیلی که برای تغییرات اقلیمی مبارزه می نمایند، بی علاقگی نشان داده و این موضوع مهم حیاتی بشری را به اغماض می سپارند که تلاش دول و اصرار ملل متحد شاید مفید واقع نگردد.

افغانستان در نوامبر سال 1946 عضویت ملل متحد را پذیرفت و در طول سال هایی که به جنگ و مشکلات سر دچار گردیده است، از کمک های گوناگون این مؤسسۀ خیریۀ بین المللی مستفید گردیده است، چنانچه در عصر اشغال مملکت از طرف شوروی و معضلۀ پناه گزینان، ملل متحد و شعبات گوناگون آن حتی المقدور مساعدت و معاونت فراوان به مردم محتاج ما داشته و دارد.

 

پایان

Leave A Reply