خانم اول افغانستان در مرکز صلح واشنگتن /ملالی موسی نظام

0 1,093

ملالی موسی نظام                                                                                                     ۳۱/۱۰/۲۰۱۷

 

خانم اول افغانستان در مرکز صلح واشنگتن

اشتراک عنعنوی زنان افغان برای دریافت صلح در افغانستان

از راست به چپ، خانم نانسی لیزبروک، خانم سوزان دیویس، خانم رولا غنی و خانم پلوشه کاکر

 

روز چهار شنبه 25 اکتوبر کنفرانسی به اشتراک محترمه رولا «بی بی گل» غنی، خانم اول افغانستان  در مورد «رول  عنعنوی سهم گیری زنان در پروسۀ صلح در افغانستان» در عمارت انستیتیوت صلح واقع واشنگتن دی سی دایر گردید که در آن عدۀ زیادی از مأمورین ملکی مقیم واشنگتن، اهل مطبوعات و البته تعدادی از افغانان ایالات وابسته، شرکت نموده بودند.

در شروع کنفرانس ویدیویی از جریانات سهم گیری و تلاش وسیع زنان کابل و ولایات در زمینۀ برقراری صلح در مناطق شان به نمایش گذاشته شد که روش های گوناگون امکانات صلح را چه در حلقه های فامیل و چه در اجتماع آنان نشان میداد که واقعاً قابل تقدیر بود.

در میان خانواده های افغان که متأسفانه اثرات جنگ های چهار دهه جای پای نا هنجاری باقی گذاشته و اکثریت زنان و دختران افغان در اختناق و مظالم شوهر، پدر و برادر قرار دارند، سهم زنان در تغییر چنین امر مهمی بسیار مؤثر و مفید واقع می گردد؛ مخصوصاً که محیط زندگی فامیلی بر روحیۀ اطفالی که در آن رشد می نمایند و سهم مهمی در مقدرات فردای افغانستان دارند، خیلی مهم است. مادران و مادر کلان ها درین ویدیو با اطفال از امکانات حقوق و اختیارات شان حرف میزنند و در شهر ها به تدریج زنان از حقوقی که قانون برای شان ارزانی داشته است آگاه گردیده و به آن عملاً ارج می گذارند. این تغییرات در حقیقت با ایجاد مجالس  و «جرگه ها و شورا های کوچک» و یا کنفرانس ها و اجتماعات بزرگ در کابل و ولایات برگزار میگردد.

جای مسرت است که در چنان مجالسی تعداد زیادی از زنان را میبینیم که چه در برگزاری کنفرانس ها سهیم میشوند و یا اینکه از بین مدعوین داوطلبانه در موضوع حقوق زنان و اشتراک در بر آورده شدن صلح در فامیل و اجتماع با شهامت و باور بیاناتی را ایراد می نمایند. چنین توانمندی از زنان افغان قابل امیدواری زیاد و تقدیر از شهامت روز افزونیست که با وجود حالات شکنندۀ امنیت و خطراتی که هر روز به آن روبرو هستند، بازهم به تلاش سهم گیری در ایجاد صلح و آرامش در مملکت و خانواده هستند.

احتیاج برای آرامش محیطی در بین زنان افغان تا حدی احساس گردیده است که در قریه جات و دهات که بسیاری از خانواده ها آماج حملات غیر انسانی گروه های دهشت افگن و مخربی که حتی از حریق نمودن مساجد و مکاتب اباء نمی ورزند، زنان برای مبارزه در راه برقراری صلح و جلو گیری از اعمال نا شایست طالبان، حتی به سراغ آنان رفته و پیشنهاد صلح و امنیت را می نمایند و برای آن گروه گمراه از اسلام و شرائط اجتماعی مسلمانان بیان میدارند.

می بینیم که برای بدست آوردن یک صلح احتمالی در افغانستان، آنقدر بیجا نیست که با «دشمن خطرناک» از در مذاکره وارد شد، شاید راهی را برای حفظ جان و مال خانواده و اجتماع بتوان سراغ نمود.

بعد از ختم ویدیوی سهم گیری وسیع زنان مملکت در پروسۀ صلح، کنفرانس با حضور خانم رولا «بی بی گل» غنی، سوزان دیویس، خانم نمایندۀ فعال کانگرس امریکا که مسافرت های زیادی به افغانستان نموده است، خانم نانسی لیزبروک، رئیس انستیتیوت صلح واشنگتن و خانم پلوشه کاکر، عضو برجسته در مرکز صلح واشنگتن و فعال در مسائل افغانستان، برگزار گردید.

خانم های مذکور دریک مجلسی به مقابل بینندگان و حاضرین در حالیکه سپیکر ها گفتگوی شان را پخش مینمود، قرار داشتند و بیشتر از نحوه و نتایج اجتماعات زنان برای دریافت صلح، مخصوصاً سمپوزیم هایی که در چند سال اخیر در واشنگتن، اسلو و کابل دایر گردید و در مورد طرق پیشرفت و فعالیت زنان در بر آورده گشتن اهداف صلح امکاناتی را میسر می ساخت، مذاکره و نظر دهی می نمودند.

بیانات متفرقۀ محترمه رولا غنی در زمینۀ رول و سهم گیری مثبت زنان در پروسۀ صلح در کشور را به صورت خلاصه بیان میداریم:

سلام و علیکم، من برای منظور امکانات برقراری صلح در افغانستان به اینجا آمده ام؛ ممنون از مرکز و ادارۀ صلح واشنگتن که این امکان را میسر ساخت که با شما ملاقات داشته باشم. رول و سهم زنان در بر آورده ساختن امکانات صلح در مملکت جنگ زدۀ ما، عنوان مذاکرۀ امروز را تشکیل میدهد که تعداد زیادی از زنان سرزمین ما حاضر به فعالیت درین زمینه هستند.

از آغاز کودتای ثور، حکومت تنظیم ها و بعداً طالبان، آنچه را مطالعه می نماییم، زنان بیشترین مورد خشونت و عذاب قرار گرفتند؛ گرچه تأثیر حوادث بالای همه مردم افغانستان واقع شد، ولی زنان قربانیان اصلی همه جریانات و جنگ هایی هستند که دامنگیر افغانستان گردید.

زنان افغان در طول تأریخ به صورت عنعنوی در حلقۀ فامیل و اجتماع قبایل رول مؤفق و کامیابی را ایفا می نمودند که ما و شما به اصول شورا و جرگه در اجتماعات افغانی کاملاً واقف هستیم که از نسلی به نسل دیگر دوام داشته است، ولی متأسفانه تداوم 40 سال جنگ های اخیر ذریعۀ مداخلات همسایگان و تغییر حالات در شرق میانه، این رسم ملی به تغییرات و مشکلاتی مواجه گردیده است. با آنهم در سال های اخیر که خشونت به هر نوعی در اجتماع صورت می گیرد، زنان افغان باز هم  به تدریج  به رواج عنعنوی و تأریخی خود ها متوجه گردیده و آمادگی خویش را به صورت گوناگون برای اعادۀ صلح و سلم در اجتماعات و حلقه های فامیل، آشکار می سازند.

کلتور یک مملکت یک موضوع داخلی است که در حالاتی میتواند اصلاح پذیر باشد، یعنی کلتوری که جنگ باعث گردیده است میشود که صلح آمیز گردد. چندی قبل من و رئیس جمهور برای جریان خونینی که پیش آمد به غور رفتیم، عنعنۀ انتقام گیری در منطقه منجر به قتل 29 نفر در یک خانواده گردیده بود که بسیار غم انگیز و دلخراش بود؛ چنین انتقامی سبب تکرار میگردید که باید با تغییر عرف و کلتور از آن جلوگیری شود و زنان درین راه باید سهم اصلی داشته باشند.

توصیۀ من به زنان افغان اینست که اول باید احترام و شفقت در بامیل رایج گردد و دامنۀ آن به اجتماع کشانیده شود. باید گفت که زنان ما همه محتاج حمایت و جانبداری از جانب مقامات دولتی و خانواده هستند تا خود بتوانند پیام آوران صلح و امنیت در اطراف خویش بگردند.

در افغانستان زنان در دفاتر دولتی، قضاء و پارلمان عضویت حاصل نموده و باوجود مشکلات امنیتی کوشش دارند در مسائلی که به صلح و امنیت وابسته میگردد هم سهم بگیرند، چنانچه در سال 2015 زنان افغان در یک کنفرانس بین المللی که در «اسلو» پایتخت «ناروی» دایر گردیده بود و در آن محترم رولا غنی هم اشتراک داشت، داوطلب مذاکرات مستقیم با طالبان در زمینۀ اعادۀ صلح  در افغانستان گردیدند.

همچنان در جرگۀ بزرگی که به اشتراک کلان سالان و ریش سفیدان منطقه در شرق «ولایت کنر» دایر گردید، زنان آن منطقه سهم فعالی گرفتند طوریکه برای منع خشونت و درخواست صلح در کشور مبارزۀ خود ها را با جرأت تا مخفی گاه های طالبان، دنبال نموده و پیش رفتند.

خانم رولا غنی از پروژه هایی که زنان در آن فعالیت های چشم گیری دارند، یاد آوری نمود و تعداد زیادی زنان را که با توانمندی روز افزون به  شغل های گوناگون صنایع و تجارت اشتغال دارند، قدرمندی نمود. وی اظهار داشت که در ماه می امسال یک سمپوزیوم بزرگ بین المللی را به منظور طرق اعادۀ صلح و قدرتمندی و سهم گیری زنان درین پروسه افتتاح نمود که در آن رول عنعنوی طبقۀ نسوان مملکت در عرصۀ تأریخ پشتیبانی گردیده و باعث تشویق آنان برای احیای رول تأریخی و عنعنوی شان در زمینۀ اعادۀ صلح در کشور گردید.

وی تصریح نمود که رول مردان برای کمک به توانمندب زنان و نضش آنان برای ایجاد صلح مهم و سازنده بوده و برای این منظور ورک شاپ هایی تشکیل شده است که مردان به اتفاق همسران و زنان فامیل اشتراک می نمایند. درین مراکز در مورد ازدواج اجباری که غیر قانونی بوده و باعث جدال بین فامیل ها میشود، راه های مبارزه فرا گرفته میشود. درین زمینه تعلیمات اسلامی برای منع ازدواج های اجباری عرضه می گردد.

در مورد فعالیت های زنان در خارج منزل، در یکی از ولایات جنوب زنی را میشناسیم که برای صلح با طالبان و منع آن گروه از خراب کاری در منطقه، حریق مکاتب و غیره، به هدایات اسلامی پناه برده و از « چک پاینت» رد گردیده و نزد آن گروه ظالم برای قول صلح و آتش بست رفت و به مذاکره پرداخت!

در ختم مجلس که خانم غنی از تلاش دولت برای اشتراک زنان در پروسۀ صلح و قدرتمندی این قشر اجتماع به منظور صلح و امنیت در افغانستان پشتیبانی نمود و ابراز داشت که در سال های اول امکان فعالیت زنان در پروسۀ صلح از امکان به دور بود، ولی خوشبختانه امروز تعداد داوطلبان از شمار بیرون است و تعدادی از مدعوین هم  سوالاتی را که یاد داشت نموده بودند، پیش کش نمودند که به جواب های آن مبادرت گردید.

 

پایان

 

خانم اول افغانستان در مرکز صلح واشنگتن

Leave A Reply