اظهار سال نو دونالد ترمپ از ارزش خاصی برخوردار است/ ملالی موسی نظام

0 541

   ۰۱/۰۱/۲۰۱۸

اظهار سال نو دونالد ترمپ از ارزش خاصی برخوردار است

آقای ترمپ گفته است که پاکستان رهبران امریکایی را احمق فکر کرده است

از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترمپ رئیس جمهور جدید امریکا، با وجود تصامیم چپ و راستی  که وی در مورد مسائل داخلی و بین المللی بسیاری از قبیل اعمار دیوار سرحدی و بیرون شدن از حلقۀ ممالکی که برای گرم شدن کرۀ زمین فعال اند، اتخاذ می دارد که باعث تعجب و مخالفت های وسیع میگردد، اقداماتی هم اخیراً در قسمت منطقه و افغانستان تحت عنوان ستراتیژی جنوب آسیا اتخاز نموده است که ایرادی ندارد. موضوع تروریزم، عوامل آن و خطرات و نا به سامانی هایی که از موجودیت روز افزون آن در افغانستان، امنیت، انکشاف اقتصادی و هزار درد بیدرمان اجتناعی دیگری را به خطر مواجه ساخته است، دست به دست هم داده و ثبات و حاکمیت حکومتی و دولتی را کاملاً به خطرات بیشماری مواجه ساخته است.

در مورد ایجاد، تقویه و پشتیبانی از تروریزم، بدون شک پاکستان دست بالا داشته و حتی بعد از جریانات و تغییرات سپتمبر یازده که امریکا به نام بودجۀ مبارزه بر علیه تروریزم در پاکستان، ملیارد ها دالر کمکی را سالانه به آن سرزمین سرازیر نمود و بر عکس قسمت زیاد آن از جانب حکومت و دستگاه مخوف آی اس آی آن برای تقویۀ دهشت افگنی و تربیت جوانانی که با شستوشوی مغزی به صورت روز افزون در مدرسه های سراسری پاکستان تعیم آدم کشی و جنایات بشری را فرا می گیرند، به مصرف میرسیده است.

با وجود ادعای ابدی دولت پاکستان، آنطرف خط دیورند، در لابلای کوهستان های سر به فلک کشیده، مخصوصاً مناطق وزیرستان، لانه های آدم کشان حرفوی چون گروه دهست افگن «حقانی» و ده ها گروپ دیگر در کویته و غیره مناطق ان سرزمین، با خیال راحت تحت اسم مبارک اسلام، مقیم و فعال هستند.

مشاهده نمودیم که رئیس باند القاعده یعنی «بن لادن»  مدت طولانی در حالیکه پاکستان به امریکا اطمینان میداد که وی در پاکستان نبوده و دقیقاً در مناطق شرقی افغانستان بسر می برد، در جوار  پایگاه عسکری فعال نزدیک پایتخت پاکستان با خاطر جمع در عمارتی که از هرجا قابل رویت بود، اوامر دهشت افگنی جهانی را صادر مینمود.

آنچه را دونالد ترمپ تحت پروگرام « ستراتیژی جدید جنوب آسیا» روی کار گرفته است و وزیر دفاع و مأمورین وابسته، به دفعات اعلام نموده اند، همانا نفیه و بی باوری مطلق است از آنچه پاکستان درین 16 سال به غلط ادعا مینماید. پیام دونالد ترمپ در روز سال نو که مختصری از طریق نشر «تویتری» ابراز گردیده به صورت بسیار قوی، مختصر و آشکارا؛ برعکس همه حکومات امریکا در یکونیم دهۀ اخیر، در قسمت موقف پاکستان به ارتباط با معضلۀ تروریزم در منطقه، از صراحت کامل چنین برخوردار است: ” پاکستان جز دروغ و نیرنگ به امریکا چیزی نداده است – ترمپ”.

آز همان آغاز مداخلۀ قوای بین المللی در افغانستان و امیدواری ها برای اعمار مجدد و صفا و رفا افغانستان جنگ زدۀ ویران، در پهلوی اشتباه فاحش ناتو و امریکا در زمینۀ قدرتمندی رهبران تنظیم های جهادی که افغانستان را بعد از شکست شوروی، یک بار دیگر به خاک، خون و آتش کشیدند، حملۀ غیر مجاز و کاملاً ناروای امریکا به عراق، یک مملکت آزاد و آباد که اثری از فعالیت های تروریستی در آن موجود نبود، از جانب رئیس جمهور «بوش پسر»، توجه را از افغانستان به طرف عراق معطوف نمود. این خبط بزرگ، طوریکه ما افغان های مهاجر پیش بین بودیم، مجال دوباره گروپ شدن طالبان و القاعده را در منطقه و البته به ارادۀ علنی پاکستان میسر ساخت که انکشاف روزافزون مدارس تربیت تروریستان به کمک آن دولت، بدون شک با پول کمکی امریکا، افغانستان، منطقه و جهان را به سرنوشتی دچار نمود که شاهد و ناظر هستیم.

درین هیچ جای شک نیست که امریکا و غرب از همان آغاز فعالیت دوبارۀ گروپ های تروریستی و دهشت افگن، با وسائل دست داشتۀ ممکنه منجمله گماشته های داخلی و مأمورین سی آی آ، از هر حرکت و فعالیت آنان مستحضر بوده است، مخصوصاً در جهان امروزی با تکنالوجی محیرالعقول، دیگر حرکت مورچه ای در روی زمین نمی تواند از انظار مخفی بماند. پس آیا حکومات سابقۀ امریکا که سال یکبار اخطاریۀ ضعیفی به پاکستان صادر نموده و از دهن بوجی ملیارد ها پول مالیاتی امریکا را به پاکستان سرازیر مینمودند، واقعاً گمان میبردند که همه به راه مبارزه و امحای تروریزم مصرف میگردد؟! یعنی همان طور که دونالد ترمپ امروز اظهار داشته است، آیا واقعاً رهبران پاکستان فکر میکردند که دولت و اولیای امور دولت امریکا احمق هایی بیش نیستند؟! البته که این ادعا قابل قبول نبوده و خانۀ سیاست خراب که چه کج رویی های را سبب میگردد.

به هر حال علی الرغم چپ و راست روی های دونالد ترمپ که خود هر روز مورد بازخواست و انتقاد مردم و پارلمان قرار دارد، اقدامات اخیر وی در مورد منطقه و پاکستان، شاید گره از کار فروماندۀ ملت مظلوم افغانستان بگشاید. یعنی به گفتۀ حضرت حافظ: عیب می جمله بگفتی؛ هنرش نیز بگوی!

افواه است که لغزش عطا محمد نور سابق والی مطق العنان از قدرت، هم میتواند افغانستان را به سلسلۀ دور ساختن دوستم، محمد اسمعیل، قانونی و امثالهم، از مصیبت موجودیت و سوء استفاده های تنظیم های جهادی و ایجاد نفاق و شقاق آنان در بین اقوام شریف افغانستان، نجات بخشد که آنهم جزئی از پلان پاک سازی در منطقه و حمایت از اتحاد ملی مردم افغانستان محسوب میگردد که نهایت مهم و حیاتی است.

اینک خبر انتقاد ترمپ از پاکستان که ارزش تأمل و دقت را دارد، از اخبار امروز صدای امریکا تقدیم می نمایم:

پاکستان جز دروغ و نیرنگ به امریکا چیزی نداده است – ترمپ

رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا در نخستین روز سال ۲۰۱۸ میلادی با انتقاد شدید از پاکستان در تویتر خود نگاشته است که پاکستان جز دروغ و نیرنگ معاملۀ دیگری با امریکا نکرده است.

دونالد ترمپ در تویتر خود نگاشته است “ایالات متحده در ۱۵ ساله گذشته احمقانه بیش از ۳۳ میلیارد دالر به پاکستان مساعدت کرده است و آنان (پاکستان) جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کرده اند. آنان به آن دهشت افگنانی پناهگاه امن داده اند که ما با همکاری کم آنان را در افغانستان هدف قرار می‌دهیم. دیگر بس است!”

اندکی پس از نشر تویت آقای ترمپ، خواجه محمد آصف وزیر خارجۀ پاکستان، در تویتر نگاشته است که جهان را از حقیقت با خبر خواهد کرد.

وزیر خارجۀ پاکستان نگاشته است “انشاالله به زودی به تویتر رئیس جمهور ترمپ عکس العمل نشان خواهیم داد…اجازه خواهیم داد تا جهان حقیقت را بداند… واقعیت و تخیل از هم فرق دارد”.

مقام‌های افغان و امریکایی می‌گویند که رهبران شبکۀ حقانی و گروه طالبان در پاکستان بوده و از آنجا دهشت افگنان را به خاک افغانستان می‌ فرستند.

پاکستان این اتهامات را به شدت رد کرده و ادعا دارند که جنگ موجوده در افغانستان میان خود افغان‌ها بوده و پاکستان در آن سهمی ندارد.

ماه گذشته، جان نکلسن، فرمانده قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، به رسانه‌ها گفت که با وصف تقاضای ایالات متحده، در رویکرد پاکستان برای مبارزه بر ضد دهشت افگنی تغییری رونما نشده است.

در همین حال، چین در حمایت از پاکستان گفته است که پاکستانیان در جنگ بر ضد دهشت افگنی قربانی بزرگی داده اند و جهان باید از آن قدردانی کند.

پایان

اظهار سال نو دونالد ترمپ از ارزش خاصی برخوردار است

m_nezam_ezhar_sal_naw_tramp_az_arzesh_khasi.pdf

Leave A Reply