مارتن لوتر کینگ، قهرمانی در جهان بشریت/  ملالی موسی نظام

0 560

                                                                                   ۱۵/۰۱/۲۰۱۸

سر انجام ارزشمندی یک انسان در این نیست که وی در کدام شرایط رفاه و آسایش قرار دارد، بلکه در آن میباشد که وی چه مبارزات و اصلاحاتی را سبب گردیده است.

امروز دوشنبه 1۵ جنوری روز رسمی یاد بود و بزرگداشت از «مارتن لوتر کینگ» قهرمان امحای تبعیضات نژادی و فعالیت  احترام به «حقوق مدنی» در ایالات متحدۀ امریکا است. در حقیقت زندگی و طرز العمل حیاتی وی سمبول و نمونۀ وابستگی و تمایل به عدالت ومساوات و عدم پذیرش هر نوع تبعیض و تفریق وابسته به نژاد پرستی در جوامع بشری و الخصوص در جامعۀ مملکت خودش بوده است که عمیقاً در قلب و روح مردم با انصاف امریکا و آمال صادقانۀ انسانی، در جهان قرار گرفته است.

«مارتن لوتر کینگ» در حقیقت بزرگترین حامی مبارزات و تظاهرات صلح آمیز در قرن بیستم برای آوردن تغییرات مثبت در جوامع بشری است. نامبرده متولد ایالت اتلانتا بوده و مهارت استثنایی ای که در نطاقی داشت سبب گردید تا در سال 1955 با جمیعتی از فعالان حقوق مدنی به مقابل تصمیم گیری تبعیض آلود یک شرکت ترانسپورتی در شهر مونتگومری – ایالت الاباما  دست به احتجاج زده و توسط پلیس دستگیر گردد. این شرکت اصولی وضع نمود که غیر سفید پوستان باید چوکی های بس را به سفید پوستان ارزانی داشته و خود در عقب بس قرار گیرند!

در دهۀ بعدی، «مارتن لوتر کینگ» ذریعۀ نطق ها، نوشته ها و ایجاد مظاهرات صلح آمیز کوشش نمود تا توجه عموم را به منع تبعیضات نژادی و برقراری عملی قوانین عمومی مدنی به طرفداری از سیاه پوستان اضلاع متحدۀ امریکا و حمایت از حقوق آنان منحیث تابعین آنکشور بنماید.

در سال 1963 در شهر برمنگهام – ایالت الاباما، کینگ به  تنظیم و ادارۀ مظاهرات عظیمی پرداخت که با مداخلۀ پلیس سفید پوست برای جلو گیری از آن و استعمال پایپ های اطفائیه و سگ ها، جریانات و مناقشاتی را سبب گردید که باعث درج در مطبوعات گردیده و با نشر عناوین برجسته، مبارزات وی در حقیقت به اطلاع منابع جهانی و مردم آن رسید. به تعقیب جریان بالا، مارتن لوتر کینگ، مظاهرۀ مــشهور خویش را که در حدود 250000 نــفر از اجـــتماعات مختلفه در آن شرکت نموده بودند، در پایتخت امریکا، یعنی شهر واشنگتن بر گزار نمــود که در آن

وی نطق تاریخی، پر معنی و ماندگار خویش )من رویایی دارم – «I Have a Dream») را به مردم ایالات متحده و جهان برای همیشه پیشکش نمود. بلی، گینگ رویایی داشت که در آن به فرمودۀ قرن ها قبل حضرت سعدی بزرگوار: ” بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند” امحای تبعیض غیر بشری و سخیف نژادی، مرام نامۀ والای آن انسان برازندۀ تاریخ را رقم زده و رنگ مینمود. پیشکش چنان یک «پیام قوی» برای انسان متمدن و با انصاف، مختص به سرزمین خود وی نبوده، بلکه در حقیقت، رهنمون جامعۀ بشری می باشد.

این حرکت و بیانیه آنقدر قوی و مؤثر واقع گردید که نه تنها کانگرس امریکا قانون مدنی سال 1964 را  به اساس آن بوجود آورد، بلکه مارتن لوتر کینگ به دریافت جایزۀ ارزشمند صلح نوبل و مدال آزادی هم چنان، مفتخر گردید.

همان طور که قهرمان دیگر جامعۀ بشری، یعنی «مهاتما گاندی» بعد از مبارزات آزادی خواهی، حقوق بشر و پیرو مظاهرات صلح طلبانه و بدون تشدد، خار چشم عده ای منحرف و تبعیض پرست گردید و نا جوانمردانه قربانی داد، «مارتن لوتر کینگ» همچنان توسط انسان تبعیض طلبی به قتل رسید، در حالیکه پیام و رویای والای وی بصورت ابدی ناجی و رهنمای جوامع انسانی و نسل های متمادی خواهد بود.

جامعۀ ایالات متحدۀ امریکا، همه ساله چنین روزی را که رخصتی دولتی و رسمی است با ایجاد مجالس، بیانیه ها و طرفداری و حمایت از مفکورۀ حقوق بشر و البته در ضمیمۀ آن حقوق مدنی و امحای تبعیضات از هر نوع، برگزار می نماید، تا نسل های مختلفه از آنچه کینگ و امثال وی پیشکش نموده اند، بیخبر و عقب نمانده و روحیِۀ قوی مساوات همیشه زنده و برقرار باشد.

 

پایان

Leave A Reply