اخوانیها، مخلوق مُضر و مُتحجر/عبدالروف لیوال مولویزاده

0 306

اسلام به ذات خود ندارد عیبی ! هرعیب که هست ازمسلمانی ماست

رکنا (سرچینه خبر): یک فرد مصری که نماز عید قربان را بر روی دوچرخه خواند در پی انتشار تصویرش و تمسخر اخوانی های مصر سکته ی قلبی کرد

انتشار تصاویر یک شهروند مصری در حالی که بر دوچرخه سوار و در حال ادای نماز عید قربان بود، در شبکه های اجتماعی و در میان کاربران مصری جنجال به پا کرده است.

  پس از انتشار تصاویر این مرد مصری در حالی که بر روی دوچرخه نماز عید قربان را به جا می آورد اخوانیهای مصری وی را مورد تمسخر قرار داده بودند

کمیته فتوا در الازهر تاکید کرد: همه کسانی که در انتشار تصاویر این مرد و بر سر زبان ها افتادن نام وی و خانواده اش نقش داشتند در مسئولیت مرگ وی سهم دارند.

حدیث حضرت محمد (ص) است که میفرماید : (دراموردین سهولت بیاورید، نه سختی ، بشارت بدهید نه ترس وارعاب )    متفق علیه !

عبادت خداوند (ج)از طی دل واخلاص به هر شکلی که باشد ، مقبول درگاه خداوند (ج) است .

از وضع ظاهری رکنا معلوم میشود که او مریض است واین حالت وی سبب گردیده که بادوچرخه نماز بخواند ، رکنا زمانی که باتمسخر اخوانیها مواجه میشود وعکسهای خودرامیبیند این تمسخر واستهزا را تحمل نتوانست ، به سکته ی قلبی معروض وجان به جانانش تسلیم وپدرود حیات گفت .

افراطیون اسلامی واخوانی های مصر ازدین اسلام اشباح ساخته اند ، امروزدرجهان اسلام ازعربستان سعودی که حمایه گر القاعده وداعش به دستور امریکا می باشد ، تا دسته های وهابی، سلفی وغیره گروه های افراطی از تجلی منور اسلام متعادل یک نمای خشن ستیزه گربه نمایش میگذارند که این خود چالش بزرگی شده میتواند ، دراشاعه وبسط دین مقدس اسلام ،سربریدن ها – حملات انتحاری (خود میکفاندگی) ، دادن فتوا های متحجروریشخند زدن به عبادات مردم همه نتایج این دارالافتاهای بدعتی گروه های فوق میباشد.

ای خداوند لایزال ویکتا(ج) ! ماترا میپرستیم با پیروی ازآیات قرآنکریم، احادیث پیغمبر (ص) ، اصحاب وتابعین وبس !

عبدالروف لیوال مولویزاده

Leave A Reply