چې دا ځینې ولې په هر څه کې د خپل عقل استعمالولو په ځای له ملایانو او دینپوهانو پوښتنې کوي؟

0 401

چې دا ځینې ولې په هر څه کې د خپل عقل استعمالولو په ځای له ملایانو او دینپوهانو پوښتنې کوي؟
دا نو اوس پوښتنه ده چې ملي ترانې ته دریدل روا دي که ناروا؟ خو که وطن سره دې مینه وې ملي ترانې ته به د احترام لپاره ودریږې او که نه وي نو سر به دې ټیټ نیولی وي او ناست به یې. اوس دې کې له ملایانو او دینپوهانو پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ دغسې په هر څه کې د خپلو فیصلو اختیار ورکوئ چې ژوند مو کنټرولوي.
هغوی چې دا کار کوي فکراً ازاد نه دي او لکه د روبوټانو په شان د ملایانو او دینپوهانو پواسطه پروګرامیږي. خدای عقل د استعمالولو لپاره درکړی. ستا د ژوند څه فایده شوه چې ته په هره فیصله کې په نورو تکیه کوې. یو ستر توپير د پرمختللې او شاته پاتې ټولنو همدا دی چې د شاته پاتې ټولنو خلک چې زاړه هم شي بیا هم د خپل ژوند فیصلې نشي کولای خو د نورې نړۍ خلک ان له ماشوموالي د خپلې ژوند فیصلې پخپله کوي. دا ځکه خو د پرمختللیو ټولنو خلک د ابتکار قوه لري او د ژوند په هر ډګر کې پرمختګونه کوي.

اجمل ستانکزی

Leave A Reply