هدیرې ته یې نشم ورتللی، کومه بله نښه یې راسره نشته/ اباسین بریال

0 833

هدیرې ته یې نشم ورتللی، کومه بله نښه یې راسره نشته، بس سهار ماښام چې مبایل خلاص کړم، دې عکس ته یې وګورم، ژوندی راته ښکاره شي، موسکی شي څه ووایي، غالبا ً ډېر د خپلو زده کړو په اړه غږیږي، چې سمستر خلاص شو.
دبل سمستر د فیس غم ورسره وي، له نزاکته له غروره، له غنامندۍ چاته نشي ویلی، چې مرسته راسره وکړه دا پوهنتون خلاص کړم او دا د شډل مارکیټ دسیالۍ قواله واخلم.
پيروزه ګله! عمر دې د ګل و، موږ بې حافظې خلک یوو رانه هیر شوې، ملامت نه یوو، زوړ غم هله تازه پاتې وي، څې نوی غم نه وي، دلته خلک له مرګ او هیرولو سره مجبورا ً عادت شي.
په ګور دې رڼا

Leave A Reply