هر که نان دهد همان فرمان دهد/ خوشال خلیل

0 814

پرون لویه غمیزه تېره شوه، خو تر بیګاه ناوخته زموږ تلویزیونونو مستې سندرې او تفریحي پروګرامونه خپرول، هغه رسنۍ چې د قومي او سیمه ییزو مشرانو دي، هغوی خو داسې خبر تېر کړ لکه کوم بل لري هېواد کې چې داسې پېښه شوي وي، نن مې د سرخط لومړی مخ وکتلو په تور رنګ یې خپور کړی و، نورو دا کار نه دی کړی، زه حیران دغه د ژورنالیستانو دومره اتحادیو ته یم د رسنیو دومره صنفي اتحادیې څه کوي؟ ایا دوی نشي کولی د داسې مهمو ملي تراژیدیو او ملي خوښیو په ورځ سره سلا شي چې په یوه ورځ ټول مسائلو ته له ملي عینکو وګوري او هغه پېښه او تراژيدي ملي کړي او د ټول ملت درد یې وګڼي؟
خو دلته هغه خبره ده چې وايي (هر که نان دهد همان فرمان دهد.)

Leave A Reply