هغوی چې په دین پوهیږي ډیری یې د ټالیب او داعش ملاتړي او همفکره دي

0 639

ملایان مو د نوروز او ولینټاین په ضد په هفتو او میاشتو تبلیغات کوي خو د بیګناه انسانانو په وژلو بیا چوپه خوله دي. ځینې وايي چې د ټالیب او داعش له ډاره څه نه وايي. که دغسې وي نو د نړۍ له ابر قدرت امریکا نه ولې نه ډاریږي چې له ټالیب نه ډاریږي؟ په امریکا پسې خو هر ځای کې تبلیغ کوي خو د ټالیب او داعش حتا نوم هم نه اخلي. آیا ټالیب تر امریکا هم زورور دی؟
دوهم ملایان خو تر عامو خلکو په جنتو، حورو او شهادتو ډیر پوهیږي.د بیګناهي مرګ یا شهادت خو د همدوی په خوله ډاریکټ جنت او ابدي د مزو ژوند دی نو دوی ولې ډاریږي؟ او که خپله پدې شیانو شک لري بیا یې نورو ته ولې تبلیغ کوي؟
خو نه! حقیقت همدا دی چې دوی پوهیږي چې د ټالیب او داعش هر وحشت په دین کې شوی او د دین له نظره توجیه کیدای شي ځکه یې مخالفت نه کوي. بدبختي دلته ده چې ډیری هغوی چې په دین نه پوهیږي ټالیب او داعش په دین ماتول غواړي او هغوی چې په دین پوهیږي ډیری یې د ټالیب او داعش ملاتړي او همفکره دي.

اجمل ستانکزی

Leave A Reply