د حکومت او ولسمشر په نیګړتیاوو انتقاد په خپل ځای/ شیر ولی شیر

0 780

د حکومت او ولسمشر په نیګړتیاوو انتقاد په خپل ځای او خپل وخت کی د چارو د سمون لپاره ښه کار دی .
خو دا هم سمه راته نه بریښي چی د هیواد دښمنان په سلګونه انسانان ووژني ، د هیواد نظام د ګواښ سره مخ کړي ، موږ دښمن پریږدو او ولسمشر ته په پوچو خبرو او سپکاوي سر شو ، د خپل نظام او دفاعي ځواکونو پسی راوخلو ، دومره یی سپک کړو چی یو کمزوي دښمن ته یی هم د نړیدو جرآت پیدا شي .
نور ملتونه ، چی کله یی هیواد د دښمن له خوا د داسی بریدونو لاندی راشي او یا د بل داسی ګواښ سره مخ شي ، ټول ملت د خپل نظام تر شا ودریږي او د دښمن په وړاندی یو قوت او یو غږ شي ، هلته بیا د حکومت مخالف او نامخالف نه وي معلوم.

Leave A Reply