د پښتانه د هر بري تر شا یوه ماتې هم وي

0 767

د پښتانه د هر بري تر شا یوه ماتې هم وي.
یون صیب په څلي یو کتاب لیکلی. ده یا د پښتون د باټو او د عمل قحطي ژړلې یا یې زړه هغسې ډک دی لکه بې دلیله چې کله ډک شي خو سړی یې له ځانه سره سمبالوي.
خو اوس دا څلی او دا کتاب بیا د پښتون د بېلتانه، زرګري جنګ، یو د بل د لمنې پر سر ور اړولو لپاره یوه بهانه شوه، اوس به د طالب د قتال د اشر ترڅنګ څو ورځې دفېسبوک او میډيا هنداره ددې تقابل په استفراق لړلې وي. پښتون خو طالب ته پر ملا کړوپ دی، مګر له بسترې هره شپه له یو پاسته حریف سره یوه دوې خطرناکې لفظي جګړې قومانده کوي. اوس به بیا څو وخته د ملامت او سلامت پښتانه د درک لګېدو په دوړو کې له خلکو لاره ورکه وي، نه به یې څوک ایګنور کولای شي نه به یې برداشت کولای.
هسې خو هم په لوی کندهار، لوی ننګرهار، لویه پکتیا لویو وردګو، غټو اندړو، یو بل ته جټکې ورکوو، چې خپلو ولایتونو ته شو بیا خېلونه، ابګنۍ او سیال ناسیال شو
خو چې کیسه مو فرهنګیانو قلموالو روشنفکرانو او وکیلانو ته ور ورسېږي، بیخي خوسا شو.
څومره لویې مسلې راپرغاړه دي، موږ د مېږي د غار په خوله کې د غنمو دانې شمارو.

Leave A Reply