چیستی تجاوز بالای عزت خانواده ها

شمس حقجو

0 69

شاعری  میگوید که:”هرچه از حد بگذرد رسوا شود” و اینجا هم عیناً مشاهده میکنیم که بی رحمی و عدم توجه به عزت و عفت خانواده از سوی برخی از فرماندهان و جنگجویان گروه طالبان سبب رسوایی این گروه و تنفر هرچه بیشتر شهروندان گردیده است.

چندی قبل اعضای گروه طالبان شب هنگام وارد منزل یکتن از باشنده گان ولسوالی خواجه غار در ولایت تخار گردیده و بالای دو دختر نوجوان آنها که بین ۱۴ و ۱۶ سال داشتند تجاوز گروهی نموده بودند.

از همین لحاظ و به اساس گزارش رسانه ها، به تاریخ دوشنبه ۱۳ اسد شماری از مردم ولسوالی خواجه غار این ولایت، به یک زندان طالبان در منطقه دارالعلوم ولسوالی مذکور هجوم بردند که به دلیل تیراندازی افراد طالبان چهار تن از معترضان عدالتخواه کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

به گفته رسانه ها مردم خواستار تحویل‌دهی اعضای گروه طالبان که این زندان نگهداری می شدند و متهم به تجاوز جنسی بالای دو دختر از باشنده گان این ولسوالی می باشند گردیده اند.

روی سخن من به عنوان یک مسلمان و باشندۀ خرابکده ای بنام افغانستان این است که گروه طالبان با وجود این که سنگ اسلامیت را به سینه می کوبند با آنهم همواره علاوه بر این که سبب آزار و اذیت مردم در سایر بخش ها شده اند عامل ارتکاب جرایم ناموسی و بدنام سازی خانواده های باعزت مردم ما نیز گردیده اند که این عمل شان در مغایرت با قوانین الهی قرار دارد و سبب بدنامی هرچه بیشتر این گروه در میان مردم گردیده است.

با در نظر داشت این که دیگر گروه طالبان نمی توانند فجایع خویش را پنهان کنند باید خاطر نشان کرد که به آخر خط رسیده اند و از جانب دیگر کارد هم به استخوان مردم رسیده است، که قیام باشندگان ولسوالی خواجه غار ، قیام باشندگان ولایت جوزجان و برخی ولایات دیگر افغانستان نمونه های بارز از تنفر مردم نسبت به گروه طالبان می باشد.

با آن که طالبان تلاش دارند تا ذهنیت ها را به طرف دیگر سمت و سو دهند اما حقیقت امر این است که بیشتر مردم حالا از فجایع شان به تنگ آمده با وجود بیرحمی و سرکوب غیر انسانی معترضان از سوی این گروه در برابر بی ناموسی و بی عدالتی های طالبانی قد علم کرده اند و امیدوارم که این خیزش ها بتواند راه را برای اعتراضات وسیع علیه بی عدالتی و دستبرد به ناموس خانواده های مسلمان افغانستان باز کند و ما شاهد سرکوب هرچه جنایتکار ولو در هر جناحی که قرار دارد، باشیم.

از دید من حالا زمان آن فرا رسیده که مردم افغانستان بدون در نظر داشت این که دولت چه کاری را انجام دهد به صورت گسترده در برابر طالبان قد علم نمایند و بنای بی عدالتی و بی ناموسی را از بیخ و بن ویران کنند و عدالت مردمی را در محلات خویش حکمفرما نمایند.

گفته اند که قدرت مردمی قدرت خدایی است بناءً ما به عنوان باشندگان این خاک و مسلمانانی که خود را حافظ عزت خواهران و مادران این خاک میدانیم نباید در برابر جنایات طالبان و سایر جناح ها سکوت اختیار نماییم زیرا با بسیج همگانی قادر خواهیم بود به سر منزل مقصود برسیم.

Leave A Reply